استاندارد سازی محصولات تولیدی شرکتهای ماهان پالایش اروند، پترو پالایش فراه رامیان، پترو پالایش آکام، آفاق سوخت اطلس، پترو آذر آسیا، اکسیر پویان، آترا کران انرژی

شماره 1401/1005791
تاریخ 1401/07/16

پیرو بخشنامه شماره 166/96/274905 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و نیز سایر بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 932983 مورخ 1401/06/830 به پیوست تصویر نامه های شماره 157006-1401/06/28 و 162663-1401/07/04 و 155232-1401/06/24 سازمان ملی استاندارد موضوع اعلام کدهای استاندارد سازی فرآورده های نفتی صادراتی به شرح جدول پیوست، ارسال و اعلام می دارد :
شرکت های مذکور مجاز می باشند صرفا محصولات کدگذاری شده خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری معتبر از زمان ابلاغ از سوی سازمان ملی استاندارد با رعایت دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی ” ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 194/951383 مورخ 1401/07/30 و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، اقدام به اظهار و انجام فرآیندصادرات نمایند.
بدیهی است این بخشنامه صرفا جهت اقدام در گمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات
دانلود بخشنامه

نتایج کدگذاری فرآورده های نفتی صادراتی از تاریخ 21/06/1401 تا تاریخ 23/06/1401

ردیف واحد تولید کد فرآورده عنوان محصول تایید شده اضافه شدن عنوان در پروانه بهره برداری
1 ماهان پاالیش اروند 612410607 7 -هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ )با شماره درخواست 7161)
)با توجه به دانسیته،محدوده تقطیر،نقطه اشتعال،مقادیرگوگرد،مرکاپتان،آروماتیک و بنزن(
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ
2 پتروپاالیش فراه رامیان 173280605 5 -هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ )با شماره درخواست 6757)
)با توجه به نقطه اشتعال،گوگرد کل،مرکاپتان،جرم حجمی،محدوده تقطیر و میزان باقیمانده(
3 پتروپاالیش فراه رامیان 173280606 6 -هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ )با شماره درخواست 6770)
)با توجه به نقطه اشتعال،گوگرد کل،مرکاپتان،جرم حجمی،محدوده تقطیر و میزان باقیمانده(
4 پتروپاالیش فراه رامیان 173280607 7 -هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ )با شماره درخواست 6768)
)با توجه به نقطه اشتعال،گوگرد کل،مرکاپتان،جرم حجمی،محدوده تقطیر و میزان باقیمانده(
5 پتروپاالیش فراه رامیان 173280608 8 -هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ )با شماره درخواست 6758)
)با توجه به نقطه اشتعال،گوگرد کل،مرکاپتان،جرم حجمی،محدوده تقطیر و میزان باقیمانده(
6 پتروپاالیش آکام 230170585 85 -هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ )با شماره درخواست 6747)
)با توجه به نقطه اشتعال،دانسیته،گوگرد، ،محدوده تقطیر،باقیمانده،گرانروی در 50درجه سانتیگراد و 100 درجه سانتیگراد (

جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
جناب آقای صفدری
مدیر کل محترم دفتر صنایع شیمایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع : ارسال نتایج کدگذاری فرآورده های نفتی صادراتی از تاریخ 1401/06/24 تا تاریخ 1401/06/30
با سلام و احترام

به پیوست فهرست نتایج کدگذاری واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی صادراتی (5 شماره درخواست) که از تاریخ 1401/06/24 تا تاریخ 1401/06/30 انجام شده است، جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
شایان ذکر است صادر کننده در هنگام صادرات ملزم به رعایت نتایج آزمون محموله های نفتی صادراتی بر اساس نتایج آزمون فرآورده های کدگذاری شده مذکور می باشد.

با توجه به اینکه کلیه محصولات مندرج در جدول پیوست، در صورت درج عناوین در پروانه بهره برداری دارای اعتبار می باشد.

مهدی علی پور
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
سازمان ملی استاندارد ایران