اظهار خلاف در واردات دستگاه ماینر ارز دیجیتال

پیرو دستور مورخ 98/5/16 معاون محترم امور گمرکی در ارجاعات شناسه 6325098 با موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 55637ت/58144 مورخ 98/5/13 هیئت محترم وزیران برای واردات دستگاه های استخراج رمز ارز ها (ماینر) نامه شماره 52202/515 مورخ 99/8/20 سرپرست محترم گروه دوم حسابرسی هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت آگاهی ارسال می گردد.

نظر به اینکه حذف مواد مفاد نامه یاد شده نسبت به موضوعات تعیین تعرفه ارزش‌گذاری کالا انطباق یا عدم انطباق ثبت سفارش اخذ شده با کالای وارده و بررسی موضوع شمول مقررات کارچاق در کالای وارده متعلق به شرکت تولیدی صنعتی قطعه سازان شرکت اعلام نظر شده است لذا مجدداً رعایت کلیه مقررات مربوط به واردات کالای مورد نظر تاکید می گردد خواهشمند است دستور فرمایید در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق دفاتر ستادی ذیربط استعلام نمایند ضمناً حسن نظارت بر اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام مسئول اجرایی آن را مرد می باشد.

علی وکیلی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

نامه دیوان محاسبات کشور :

52202/515

1399/8/20

جناب آقای ارونقی

معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

احتراماً وفق بررسی‌ها و بازدید به عمل آمده از انبار گمرکی یکی از گمرکات اجرایی استان مشخص گردید تعداد ۱۰۸ کارتن قطعات و اجزای منفصل مفصله دستگاه استخراج رمز ارز ( در صورت مونتاژ تعداد ۱۳۹ دستگاه ماینر) متعلق به شرکت تولیدی صنعتی قطعه سازان شوکت (وارد کننده) موجود است که در این رابطه بررسی‌های به عمل آمده بیانگر ایرادات و موارد نقص و نقض قوانین مقررات به شرح ذیل است:

1- با توجه به اینکه تاکنون هیچ موقع مجوزی جهت واردات ماینر توسط دستگاه‌های متولی صادر نشده است و از طرف دیگر بر اساس بند 2 تصویب نامه شماره ه55637ت/58144 مورخ 1398/5/13 هیئت محترم وزیران استخراج فرآورده های پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) و اخذ مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت مجاز است لذا شرکت تولیدی صنعتی قطعه سازان شوکت (واردکننده) فاقد هر گونه مجوز جهت فعالیت در این زمینه و واردات دستگاه ماینر بوده است.

ضمناً دستورالعمل صدور تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمز ارز طی نامه شماره 60/230473 مورخ 1398/8/28 وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده است و بر اساس بند 6-1-6 این دستورالعمل صدور و یا اصلاح جواز تاسیس برای استخراج رمز ارز در محل واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع است.

2- با در نظر گرفتن توضیحات بند 1 واردکننده در ثبت سفارش واردات  اقدام به درج کالای وارداتی با عنوان قطعات دستگاه پردازشگر اطلاعات نموده و در در اظهارنامه گمرکی نیز به درج کالای وارده در قالب کد کالای 84719090 و شناسه 0045 تحت عنوان دستگاه جمع آوری داده اقدام نموده است، در حالیکه کالای ثبت شده می بایست در قالب شناسه 0075 تحت عنوان دستگاه بیت ماینر و یا 0078 تحت عنوان دستگاه تولید ارز دیجیتال اظهار می گردید و این موضوع بیانگر اظهار خلاف واقع میباشد.

3- اظهار خلاف واقع وارد کننده با توجه به توضیحات بند ۲ فوق نه تنها باعث شده است که هیچگونه تشریفات قانونی خاصی که برای واردات دستگاه ماینر و فعالیت‌های مرتبط با آن لازم است انجام نشود بلکه با توجه به نوع فعالیت تولیدی شرکت وارد کننده و ضعف سامانه جامع گمرکی منجر به هدایت کالا به مسیر سبز گمرکی و تسهیل در عملیات گمرکی شده است و در صورت ترخیص، وضعیت استفاده از دستگاه های فوق و تبعات بعدی آن اعم از استفاده از انشعاب برق غیر مجاز تعرفه ذیربط و مقررات مالیاتی در راستای بندهای ۲ الی ۶ تصویب نامه ه55637ت/58144 مورخ 1398/5/13 هیئت محترم وزیران قابل پیگیری نبوده است.

4-  همچنین اظهار خلاف واقع واردکننده مبنی بر درج کد کالا، عنوان و شناسه نادرست ضمن نقض تشریفات گمرکی باعث تامین ارز واردات دستگاهی مذکور در قالب ارز نیما از طریق بانک کشاورزی شعبه شعبه شهر آرا تهران شده است.

5- علاوه بر موارد فوق که منجر به عدم رعایت قوانین در فرایند واردات دستگاه های ماینر مورد اشاره شده است و ارزش گمرکی مرتبط با ماینر در قالب شناسه 0075 در سامانه TSC معادل 1485 دلار بوده است درحالیکه ارزش گمرکی بر مبنای اظهار معدودی در قالب شناسه 0045 معادل 1039 دلار به ازای هر دستگاه اظهار شده است که بیانگر اظهار خلاف واقع معادل حدود ۴۳ درصد کمتر از تعرفه ورودی می باشد.

با توجه به موارد مندرج در بندهای 1 الی 5 فوق اقدامات انجام شده توسط واردکننده از مصادیق قاچاق کالا و ارز منطبق با تعریف مندرج در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ” قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشور است” می‌باشد و از مصادیق قاچاق گمرکی در راستای تبصره بند ب ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مبنی بر ارائه اسناد خلاف واقع، بند (ث) ماده مذکور مبنی بر اظهار کالاهایی که ورود آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر و بند (ح) ماده مذکور مبنی بر تسری قاچاق گمرکی به کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، می باشد علاوه بر این با در نظر گرفتن مفاد ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه اظهار خلاف و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موضوع موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض و یا یا کسب امتیاز ناروا گردد جرم محسوب می‌شود.

لذا با عنایت به اینکه اقدامات غیرقانونی توسط واردکننده عمدتاً با سوءاستفاده از ضعف کنترل های داخلی سامانه جامع گمرکی و همچنین ابهام و نبود قوانین و مقررات صریح در رابطه با نحوه واردات دستگاههای ماینر انجام شده و در صورت ترخیص دستگاه‌های مذکور تبعات بعدی از حیث عدم امکان پیگیری و ارزیابی این دستگاهها می گردد خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع به نحو مقتضی در کلیه گمرکات اجرایی این گروه حسابرسی را از نتایج اقدامات حاصله مطلع نمایند.

مهدی رضایی

سرپرست گروه دوم محاسبه حسابرسی هیات

دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی

دانلود