اظهار شرکت ها فقط از طریق شناسه ملی در سامانه تجارت فرا مرزی

۶/۳/۹۴ – به اطلاع کلیه شرکت ها می رساند :
اظهار شرکت ها فقط از طریق شناسه ملی امکان پذیر خواهد بود لذا به جای استفاده از کدینگ ، از شناسه ملی استفاده کنید.درصورت ثبت نشدن شناسه ملی در سامانه کدینگ به اتاق بازرگانی مراجعه شود.
برگرفته شده از eplirica.blog.ir