اعلام شرایط قرنطینه ای واردات الیاف بامبو از کشور چین

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات الیاف بامبو از کشور چین (خرداد96)
تاریخ 96/3/13
شماره بخشنامه 96/210/12432
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود بخشنامه 

واردات الیاف بامبو bamboo tops جهت مصرف صنعتی از کشور چین نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی نبوده و تنها بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کفایت می کند.