افزایش مجموع حقوق گمرکی وسود بازرگانی شکر

بسمه تعالی

229747/222450/113/73/518
26/11/1392

ناظر/ مدیر کل / مدیرگمرکات اجرائی

باسلام و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره 44379/210/92 مورخ 13/11/92 سازمان توسعه تجارت ایران- وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر افزایش مجموع حقوق گمرکی وسود بازرگانی شکر تحت ردیف تعرفه های 17011100و17011200 از 4 درصد به 10 درصد ارسال و خواهشمند است دستور فرمایید وفق مفاد نامه فوق الذکرو با رعایت کامل سایرمقررات دراین خصوص اقدام فرمایند .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه