اقلام مشمول عوارض صادراتی

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه اقلام مشمول عوارض صادراتی (اسفند ۹۳)
تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۳
شماره بخشنامه ۹۳/۲۱۰/۶۷۰۲۸
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

 
جناب آقای علیدوستی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران
سلام علیکم
احتراما، بازگشت به نامه های شماره ۹۳/۲۰۴۸۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ و شماره ۹۳/۲۱۷۱۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ در خصوص اعلام شماره دقیق اقلام مشمول عوارض صادراتی به اطلاع می رساند، ردیف تعرفه اقلام مذکور به شرح جدول ذیل می باشد.

 ردیف شرح کالا ردیف تعرفه میزان عوارض صادراتی
 ۱ حبوبات به استثناء نخود  ۰۷۱۳۴۰۰۰-۰۷۱۳۳۵۰۰-۰۷۱۳۵۰۰۰-۰۷۱۳۳۳۰۰- ۰۷۱۳۳۱۰۰-۱۷۱۳۳۲۰۰ ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۲ دانه سورگوم ۱۰۰۷ ۳۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم
 ۳ کاه و پوست غلات ۱۲۱۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم
 ۴ یونجه، محصولات علوفه ای ۱۲۱۴ ۴۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم
 ۵  سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات  ۲۳۰۲۳۰۰۰-۲۳۰۲۱۰۰۰-۲۳۰۲۴۰۰۰  ۳۰۰۰ ریال ه ازای هر کیلوگرم
 ۶  آخال و انواع تفاله و کنجاله  ۲۳۰۶-۲۳۰۵۰۰۰۰-۲۳۰۳  ۳۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم
 ۷ گندم سیاه، ارزن، سایر غلات  ۱۰۰۸ ۴۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگره
 ۸  پوست خام گاوی  ۴۱۰۱  ۵۰ درصد به قیمت پایه صادراتی
 ۹ وت بلوی گاوی  ۴۱۰۴۱۱۰۰-۴۱۰۴۱۹۰۰  ۳۰ درصد به قیمت پایه صادراتی
 ۱۰  پوست خام گوسفندی  ۴۱۰۲ ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۱  ساالامبور گوسفندی  ۴۱۰۲۲۱۰۰  ۱۰ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۲  وت بلو گوسفندی ۴۱۰۵۱۰۰۰  ۵ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۳  پوست بزی  ۴۱۰۳۹۰۰۰  ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۴  ساالامبور گوسفندی  ۴۱۰۳۹۰۰۰  ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی
۱۵  وت بلوی بزی ۴۱۰۳۹۰۰۰ ۵۰ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۶  کرک خام  ۴۱۰۲۱۱۰۰ ۳۰ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۷  قراضه فلزات  ۷۴۰۴۰۰۰۰-۷۲۰۴-۷۶۰۲۰۰۰۰ به استثنای ۷۲۰۴۵۰۰۰  ۸۰ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۸  سنگ آهن بهم فشرده ( گندله)  ۲۶۰۱۱۲۰۰  ۱۵ درصد قیمت پایه صادراتی
 ۱۹  اکسیدها و هیدورکسیدهای آهن  ۲۸۲۱۱۰۰۰ ۵ درصد قیمت پایه صادراتی
۲۰ کنستانتره سنگ آهن ۲۶۰۱۱۱۹۰ ۱۵ درصد قیمت پایه صادراتی
۲۱ قراضه و ضایعات باتری ۸۵۴۸۱۰ ۸۰ درصد قیمت پایه صادراتی
۲۲ صرفا آخال کاغذ ۴۷۰۷ ۱۰۰ درصد پایه صادراتی
۲۳ صرفا آخال از مصنوعات پلمیری ( pet) ۳۹۱۵۹۰۰۰ ۱۵ درصد قیمت پایه صادراتی
۲۴ صرفا سولفور مولیبدن ۲۸۲۰۹۰۰۰۰ ۳۵ درصد قیمت پایه صادراتی