امکان انتخاب سازمان‌ مجوز‌دهنده ارزی برای تعرفه‌های مشمول نرخ تالار اول سامانه نیما مرتبط با وزارت صمت

امکان انتخاب سازمان‌ مجوز‌دهنده ارزی برای تعرفه‌های مشمول نرخ تالار اول سامانه نیما مرتبط با وزارت صمت

✅ با عنایت به تغییر رویه صدور مجوز ارزی 100 ردیف تعرفه‌ مرتبط با وزارت صمت و مشمول نرخ ارز تالار اول سامانه نیما به اطلاع می‌رساند، گزینه “آیا متقاضی و مشمول ارز با نرخ تالار اول سامانه نیما می‌باشید؟” به منظور تعیین تالار تخصیص ارز توسط متقاضیان در زمان ثبت کالای ثبت‌سفارش برای تعرفه‌های پیوست ایجاد شده‌است.
✳️ متقاضیان با انتخاب گزینه “بله ” در هنگام ثبت کالای ثبت‌سفارش می‌توانند پرونده را به منظور تخصیص ارز از تالار اول سامانه نیما برای اخذ مجوز ارزی به کارپوشه (کارتابل) دفاتر تخصصی وزارت صمت ارجاع دهند. در صورت انتخاب گزینه “خیر”، مجوزدهنده ارزی پرونده با توجه به «حالت ثبت‌سفارش» انتخابی متقاضی تعیین می‌شود.
⬅️لازم است در صورت انتخاب گزینه‌ی “بله”، به شروط ذکر شده در فهرست پیوست برای هر تعرفه توجه شود. تنها در صورت رعایت شروط مذکور، درخواست مجوز توسط دفتر تخصصی بررسی خواهد شد، در غیر این صورت درخواست مجوز کاربر رد و فرآیند ثبت‌سفارش متوقف خواهد شد.

ردیف تعرفه‌‌های مرتبط با وزارت صمت و مشمول نرخ ارز تالار اول سامانه نیما : دانلود لیست و توضیحات آن 

ردیف کد تعرفه شرح تعرفه دفتر متولی تعرفه
1 15119020 — R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صنایع غذا و دارو
2 15119040 ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD صنایع غذا و دارو
3 15131990 ـ ـ ـ سایر صنایع غذا و دارو
4 25030010 ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده صنایع شیمیایی و پلیمری
5 25030090 ـ ـ‌ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
6 27101940 —روغن پایه معدنی صنایع شیمیایی و پلیمری
7 28092020 ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر صنایع شیمیایی و پلیمری
8 28112200 — دی اکسید سیلیسیم صنایع شیمیایی و پلیمری
9 28220000 اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی. صنایع شیمیایی و پلیمری
10 28332100 ـ ـ‌ از منیزیم صنایع شیمیایی و پلیمری
11 28369900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
12 29072100 ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن صنایع شیمیایی و پلیمری
13 29109000 ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
14 29157019 ـ ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
15 29157090 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
16 29161100 ـ ـ ‌اسید اکریلیک و املاح آن صنایع شیمیایی و پلیمری
17 29171200 ـ ـ اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن صنایع شیمیایی و پلیمری
18 29181590 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
19 29189100 ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 – اسیدتری‌کلرو فنوکسی استیک)، نمک‌ها و استرهای آن صنایع شیمیایی و پلیمری
20 29211100 ـ ـ مونو ـ ، دی ـ یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها صنایع شیمیایی و پلیمری
21 29212200 ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن صنایع شیمیایی و پلیمری
22 29221190 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
23 29224990 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
24 29251900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
25 29314920 — محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید صنایع شیمیایی و پلیمری
26 29314990 — سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
27 29319090 — سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
28 29337990 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
29 32072090 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
30 32074010 ـ ـ ـ فریت‌های شیشه‌ای صنایع شیمیایی و پلیمری
31 32110000 سیکاتیف‌های (خشک‌کننده‌های) آماده. صنایع شیمیایی و پلیمری
32 33029010 ـ ـ ـ اسانس‌های مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی صنایع شیمیایی و پلیمری
33 34023990 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
34 34024190 — سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
35 34024290 — سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
36 34024990 — سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
37 34039910 ـ ـ ـ روان‌کننده سیلیکونی صنایع شیمیایی و پلیمری
38 34039990 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
39 34049000 ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
40 35079000 ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
41 38029090 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
42 38061000 ـ کولوفان و اسیدهای رزینی صنایع شیمیایی و پلیمری
43 38062000 ـ املاح کولوفان‌ها، از اسیدهای رزینی یا از مشتقات اسیدهای رزینی یا از کولوفان، غیر از املاح محصولات اضافی کولوفان‌ها(Rosin adducts) صنایع شیمیایی و پلیمری
44 38069000 ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
45 38112100 ـ ـ‌ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری صنایع شیمیایی و پلیمری
46 38112900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
47 38121000 ـ فرآورده‌های موسوم به «تسریع‌کننده ولکانیزاسیون» صنایع شیمیایی و پلیمری
48 38122090 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
49 38123100 ـ ـ مخلوط­های الیگومرها از 4،2،2- تری متیل1-2،1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ) صنایع شیمیایی و پلیمری
50 38123910 ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها صنایع شیمیایی و پلیمری
51 38123920 ـ ـ ـ آنتی ازونانت­ها صنایع شیمیایی و پلیمری
52 38231900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
53 38237020 ـ ‌ـ ـ لوریل میرستیل الکل صنایع شیمیایی و پلیمری
54 38249990 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
55 39022000 ـ پلی ایزوبوتیلن صنایع شیمیایی و پلیمری
56 39039000 ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
57 39069070 ـ ـ ـ پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد صنایع شیمیایی و پلیمری
58 39081090 ـ ـ ـ‌ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
59 39092090 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
60 39100090 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
61 39111000 ـ رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون، رزین‌های اندن، رزین‌های کومارون ـ اندن و پلی‌ترپن‌ها صنایع شیمیایی و پلیمری
62 39129000 ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
63 39191010 ـ ـ ـ نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی) صنایع شیمیایی و پلیمری
64 39199010 ـ ـ ـ فیلم پشت چسب‌دار ویژه پوشک کامل (شورتی) صنایع شیمیایی و پلیمری
65 39219095 —- ورق یا رول لمینت شده با منسوج نبافته (Back Sheet) مخصوص پوشک صنایع شیمیایی و پلیمری
66 39269091 ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی­های قلاب مانند (hook) در یک سطح جهت پوشک صنایع شیمیایی و پلیمری
67 40011000 ـ شیره کائوچوی طبیعی، حتی پیش ولکانیزه صنایع شیمیایی و پلیمری
68 40012900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
69 40021900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
70 40022000 ـ کائوچوی بوتادین (BR) صنایع شیمیایی و پلیمری
71 40023100 ـ ـ کائوچوی ایزوبوتن ـ ایزوپرن (بوتیل)(IIR) صنایع شیمیایی و پلیمری
72 40023900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
73 40024900 ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
74 40026000 ـ کائوچوی ایزوپرن (IR) صنایع شیمیایی و پلیمری
75 40027000 ـ کائوچوی اتیلن ـ پروپیلن ـ دین غیرمتصل (EPDM) صنایع شیمیایی و پلیمری
76 40029100 ـ ـ‌ لاتکس صنایع شیمیایی و پلیمری
77 40029900 ـ ـ‌ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
78 40030000 کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار. صنایع شیمیایی و پلیمری
79 40112010 315-80R 22/5  ـ ـ ـ با سایز صنایع شیمیایی و پلیمری
80 40112020 385-65R 22/5  ـ ـ ـ با سایز صنایع شیمیایی و پلیمری
81 40112030 ـ ـ ـ با سایز 24 R 12 صنایع شیمیایی و پلیمری
82 40112090 ـ ـ ـ سایر صنایع شیمیایی و پلیمری
83 40169920 ـ ـ ـ بلادر تایر صنایع شیمیایی و پلیمری
84 44034900 ـ ـ سایر صنایع سلولزی ، چاپ و نوشت افزار
85 44039500        ـ ـ    از توس Birch گونه بتولاBetula که کوچکترین بعد مقطع عرضی آن 15 سانتی متر یا بیشتر است صنایع سلولزی ، چاپ و نوشت افزار
86 47032100 ـ ـ تیره کاج صنایع سلولزی ، چاپ و نوشت افزار
87 47032900 ـ ـ غیر تیره کاج صنایع سلولزی ، چاپ و نوشت افزار
88 48025500 ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت رول صنایع سلولزی ، چاپ و نوشت افزار
89 48025700 ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم صنایع سلولزی ، چاپ و نوشت افزار
90 54021910 ـ ـ ـ نخ پلی‌آمید 6 با دسی‌تکس 900 الی 2400 و با مقاومت 73/5 الی 90/4 صنایع منسوجات و پوشاک
91 54021920 ـ ـ ـ نخ پلی‌آمید 6/6 با دسی‌تکس 300 الی 2400 و با مقاومت 73/5 الی 90/4 صنایع منسوجات و پوشاک
92 54022000 ـ نخ با استحکام بالا از پلی­استرها حتی تکستوره صنایع منسوجات و پوشاک
93 54041100 ـ ـ کشش‌پذیر صنایع منسوجات و پوشاک
94 56031122 ـ ـ ـ     لایه جذب  و انتشار به روش ATB صنایع منسوجات و پوشاک
95 56031222 ـ ـ ـ     لایه جذب  و انتشار به روش ATB صنایع منسوجات و پوشاک
96 56031311 —- نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ صنایع منسوجات و پوشاک
97 56031321 ـ ـ ـ ـ     لایه جذب  و انتشار به روش ATB صنایع منسوجات و پوشاک
98 59039020 ـ ـ ـ نوار جلوی پوشک (fontal tape) متشکل از یک لایه فیلم پلیمری و یک لایه منسوج حلقوی بافت صنایع منسوجات و پوشاک
99 59039030 ـ ـ ـ نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم الاستیک صنایع منسوجات و پوشاک
100 70182090 ـ ـ ـ سایر صنایع معدنی