بلامانع بودن ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه بلامانع بودن ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ( آبانماه)
تاریخ 1393/8/23
شماره بخشنامه 93/210/46314
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

سازمانن توسعه تجارت ایران

احتراما پیرو نامه شماره 93/210/32771 مورخ 93/06/17 این دفتر و با عنایت به بند (2) صورتجلسه مورخ 93/05/26 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  مبنی بر بلامانع بودن ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت سفارش کالاهای فوق الذکر با وضعیت بازسازی شده منوط به موافقت این دفتر پس از درافت مجوز از دبیرخانه مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی بلامانع است.

خواهشمند است موارد فوق در هنگام ثبت سفارش رعایت گردد.

سید عباس حسینی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.