تاییدیه مجوز ورود فرآورده های مکمل تغذیه ای

شماره : 665/63454
تاریخ 1396/05/23
مدیر عامل محترم کلیه شرکتهای وارد کننده مکمل های تغذیه ای
موضوع:درخصوص تاییدیه مجوز ورود فرآورده های مکمل تغذیه ای
سلام علیکم؛
با احترام ، به اطلاع می رساند تاییدیه مجوز ورود فرآورده های مکمل تغذیه ای به معنای تاییدیه سقف قیمت مصرف کننده فرآورده نبوده و نیازمند اخذ مجوزهای لازم مطابق ضوابط مربوط است.
دکتر جمشیدی مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل