تایید صلاحیت آزمایشگاه کیمیا مدبران وشرکت هواپیمایی هسا جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

۴۳۳۴۰/۵۳

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه کیمیا مدبران دماوند(استان تهران) و شرکت هواپیمایی هسا(استان اصفهان) جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳۴۹۲/۹۲/۴۲۰- ۲۰/۹/۹۲ موضوع آخرین فهرست آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۴/۹۴/ص مورخ ۵/۳/۹۴ دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال میگردد. خواهشمند است در خصوص آیتم ها ومشخصات مورد نیاز که می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاههای مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه ردیف ۱۸۵ مورخ ۱۳/۶/۹۰ با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند. ضمنا جهت ارسال نمونه فرآورده های مشتقات مایع نفت و گاز مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه کیمیا مدبران دماوند به مدت یکسال از زمان صدور نامه مذکور(۵/۳/۹۵) و مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه شرکت هواپیمایی هسا به مدت سه ماه (آزمایشی) از زمان صدور نامه یاد شده(۵/۶/۹۴) میباشد .