ترخیص انواع ژلاتین وارداتی با مجوز وزارت بهداشت

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترخیص انواع ژلاتین وارداتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۱۹۷۸۹۰/۹۳/۱۱۳/۷۳/۴۷۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ را به شرح زیر اعلام نموده است:
حسب اعلام معاونت وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ترخیص انواع ژلاتین های وارداتی با توجه به کاربرد دوگانه انواع ژلاتین صنعتی در محصولات خوراکی نیاز به اخذ مجوز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.