ترخیص محموله های برنج وارداتی با ارز مبادله ای

بسمه تعالی

۲۴۶۳۰۴/۲۴۳۵۵۲/۱۱۳/۲۹۲/۷۳/۴۵۸
۲۶/۱۲/۱۳۹۱
ستاد نظارت گمرکات استان ……/ اداره کل گمرک ……
باسلام و احترام،
-پیرو بخشنامه شماره ۲۱۲۹۷۷/۹۱/۱۱۳/۲۹۲/۷۳/۳۹۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ، در خصوص اخذ تاییدیه سازمان حمایت برای ترخیص برنج وارداتی با ثبت سفارش ارز مرجع ، بپیوست تصویر نامه شماره ۳۲۲۹۰۰/۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد : در هنگام ترخیص برنج وارداتی با ثبت سفارش ارز مبادله ای ( همانند سایر کالاهایی که با ارز مبادله ای وارد میگردند ) نیازی به ارائه مجوز ترخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دائر بر اخذ مابه التفاوت ، نمی باشد. همچنین ترخیص محمولات برنج وارداتی دارای ثبت سفارش نرخ ارز مرجع ، که مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز مبادله ای را به بانک عامل پرداخت نموده باشند ، بدون نیاز به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با ارائه تاییدیه بانک عامل و با رعایت سایر مقررات ، بلامانع میباشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه