ترخیص و واردات کالاهای ساخت سوریه با 4 درصد حقوق ورودی

25/96/42505
1396/02/09
ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 38/73/113/14902/95/19246 به پیوست تصویر نامه شماره 96/210/711 مورخ 96/1/15 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، منضم به تصویر نامه شماره 95/330/61415 مورخ 95/10/13 معاونت امور بین الملل و توسعه روابط تجاری سازمان توسعه تجارت در خصوص موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه و نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ازبکستان ارسال می گردد
مقتضی است ضمن نظارت بر حسن اجرای آن دستور فرمائید مطابق مفاد نامه های ارسالی اقدامات لازم را معمول نمایند. شایان ذکر است بر اساس موافق نامه تجارت ازاد ایران و سوریه ماخذ کالاهای وارداتی از کشور سوریه ( به غیر از اقلام مستثنی شده ) در سال 1396 نیز مشروط بر رعایت قواعد مبدا و حمل مستقیم کالا از کشور سوریه و نیز سایر موارد اشاره شده در بخشنامه های مربوطه مربوط به میزان 4 درصد است.
همچنین در خصوص کالای وارده از ازبکستان و اعمال تخفیفات متعلقه، اقدام مطابق ضمیمه شماره 7 مقررات صادرات و واردات بلامانع خواهد بود.
علی معقوی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه