تصویب‌نامه درخصوص یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۴

شماره۱۲۷۳۶/ت۵۱۸۰۸هـ ۶/۲/۱۳۹۴
تصویب‌نامه درخصوص یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۲۷/۰۲۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ یارانه‌ها نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۴ از محل جزء (۲) ردیف (۵۲۰۰۰۰) قـانون بودجه سـال ۱۳۹۴ کل کشور به شـرح جـدول زیـر توزیع می‌شود:

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

ردیف

عنوان

یارانه (میلیون ریال)

۱

انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی

۵.۵۰۰.۰۰۰

۲

انواع بذر و تخم نوغان

۱.۱۰۰.۰۰۰

۳

انواع نهال

۲۰۰.۰۰۰

۴

بهینه‌سازی مصرف سموم، کود شیمیایی و مبارزه با آفات عمومی (هوایی و زمینی)

۳۲۰.۰۰۰

۵

اصلاح نژاد دام روستایی

۸۰.۰۰۰

۶

توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دام‌های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک

۱۳۰.۰۰۰

جمع

۷.۳۳۰.۰۰۰

۲ـ سقف میزان توزیع، قیمت تمام شده و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سال ۱۳۹۴ با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید کارگروه تنظیم بازار تعیین می‌گردد. کالاهای مذکور مشمول ماده (۱۶) نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵هـ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ نمی‌باشند.

۳ـ دستگاه مباشر تأمین و توزیع کودشیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسه‌های کود شیمیایی درج نماید.

۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه‌التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا تاریخ ابلاغ قیمت‌های جدید را بر مبنای قیمت‌های فروش سال ۱۳۹۳ از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (۱) تسویه نماید.

۵ ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز به جابجایی تا ده درصد (۱۰%) بین مقادیر پیش‌بینی شده در جدول بند (۱) به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می‌باشد و تغییر بیشتر با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امکان‌پذیر است.

۶ ـ هزینه‌های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) از جمله هزینه‌های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است از محل اعتبارات این تصویب‌نامه پرداخت می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری