تضامین دریافتی ورود موقت ماشین آلات معدنی و راهسازی

بخشنامه 90 گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین تضامین دریافتی ماشین آلات معدنی و راهسازی برای رویه ورود موقت موضوع ماده ۵۰ قانون امور گمرکی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین تضامین دریافتی ماشین آلات معدنی و راهسازی برای رویه ورود موقت موضوع ماده ۵۰ قانون امور گمرکی  طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۷۰۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

شماره 1401/420526
تاریخ 1401/03/29

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه 1172102 مورخ 1400/9/3 و در اجرای بودجه سال ١۴٠١ و ماده ١٠ قانون امور گمرکی و ماده ٧۴ آیین نامه اجرایی آن و تکلیف گمرک ایران جهت محاسبه ارزش تمامی کالاها بر اساس نرخ ارز ای تی اس روزانه بانک مرکزی و تعدیل تضامین دریافتی با محاسبه نرخ ارز اخیر الذکر(ای تی اس) ، از تاریخ صدور این بخشنامه تضامین دریافتی کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی وخودروهای سواری (همراه مسافرین ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج از کشور) و سایر کالاها برای رویه ورود موقت موضوع ماده 50 قانون امور گمرکی ، معادل حقوق ورودی و یک برابر ارزش تعیین می گردد . جهت محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی به میزان واقعی اقدام بر اساس سوابق و مستندات ابلاغی از سوی دفتر ارزش ضرورت دارد.

1- پذیرش درخواست ، انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه و حتی پیگیری تمدید پروانه ورود موقت صادره ، بنام و توسط وکیل صاحب کالا ، با توجه به عدم پیش بینی موضوع در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به هیچ وجه موضوعیت نداشته و قابل پذیرش نمی باشد

2- پس از اتمام مهلت تعیین شده در پروانه ورود موقت پیگیری و اقدامات لازم به منظور اعاده خودرو و ماشین آلات مورد اشاره به خارج از کشور و طرح پرونده در مرجع قضایی توسط گمرک صادر کننده پروانه ورود موقت الزامی و تاکید می گردد .

ضمنا پذیرش ورود موقت خودرو سواری تحت صحابت دفترچه کارنه دوپاساژ معتبر کما فی السابق با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد . همچنین رعایت اجرای صحیح این دستورالعمل برعهده معاونین محترم گمرکات اجرایی و نظارت بر اجرای آن بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

 

علی وکیلی

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران

دانلود بخشنامه