تعریف بسته بندی خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای فصل ۹

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه تعریف بسته بندی خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای فصل ۹ کتاب مقررات صادرات و واردات (فروردین ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۹
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۴۷۰
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

از : منابع آب و خاک و صنایع
دفتر امور صنایع کشاورزی تاریخ : ۹۳/۱۲/۲۴ شماره : ۶۵۰/۹۳/۹۶۸۱
به : جناب آقای مدرسی دره
مدیرکل محترم دفتر ساماندهی و توسعه تجارت
با سلام
موضوع : شرح کالاهای مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات

احتراما به توجه به مباحث و نتایج جلسه ۹۳/۱۲/۱۲ ، در گمرک ایران و پیرو مذاکرات جناب آقای آذین و اسدالهی در خصوص ستون کالای فصل ۹ کتاب مقررات صادرات و واردات به استحضار می رساند با توجه به بررسی های انجام شده ، بسته بندی آماده برای خرده فروشی به بسته های کمتر از ۱۰۰۰ گرم ( یک کیلوگرم) و بیشتر از این میزان به بسته بندی غیر خرده فروشی اطلاق می گردد. این موضوع در خصوص اوزان مواردی از این فصل می باشد که قبلا در کتاب مقررات در مورد آن تصریح نگردیده است.

علیرضا پور بصیر
مدیرکل دفتر امور صنایع کشاورزی