تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد

شماره۱۴۹۶۹۵/ت۵۱۶۴۶هـ ۹/۱۲/۱۳۹۳
تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۰۷۴/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد شامل (۱۱۴) ردیف به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
۲ـ این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 

ردیف شماره تعرفه شرح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی قبلی مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی مصوب
۱ ۷۲۰۶۱۰۰۰ شمش ۴ ۱۰
۲ ۷۲۰۶۹۰۰۰ سایر ۴ ۱۰
۳ ۷۲۰۴۵۰۰۰ شمش حاصل از ذوب مجدد و ضایعات ۴ ۱۰
۴ ۷۲۰۸۱۰۰۰ ـ به صورت طومار (Coil) ، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته ۴ ۱۵
۵ ۷۲۰۸۲۵۰۰ ـ ـ به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر ۴ ۱۵
۶ ۷۲۰۸۲۶۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۷۵/۴ میلی متر ۴ ۱۵
۷ ۷۲۰۸۲۷۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر ۴ ۱۵
۸ ۷۲۰۸۳۶۱۰ ـ ـ ـ به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۹ ۷۲۰۸۳۶۲۰ ـ ـ ـ عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای X ۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد L ۵ API ) ۴ ۱۵
۱۰ ۷۲۰۸۳۶۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۱ ۷۲۰۸۳۷۱۰ ـ ـ ـ عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای X ۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد L ۵ API ) ۴ ۱۵
۱۲ ۷۲۰۸۳۷۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۳ ۷۲۰۸۳۸۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۷۵/۴ میلی متر ۴ ۱۵
۱۴ ۷۲۰۸۴۰۰۰ ـ به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته ۴ ۱۵
۱۵ ۷۲۰۸۵۱۱۰ ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۱۶ ۷۲۰۸۵۱۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۷ ۷۲۰۸۵۲۱۰ ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۱۸ ۷۲۰۸۵۲۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۱۹ ۷۲۰۸۵۳۱۰ ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۲۰ ۷۲۰۸۵۳۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۲۱ ۷۲۰۸۵۴۱۰ ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۵/۲ میلیمتر ۴ ۱۵
۲۲ ۷۲۰۸۵۴۹۰ ـ ـ ـ سایر ۴ ۱۵
۲۳ ۷۲۰۸۹۰۰۰ ـ سایر ۴ ۱۵
۲۴ ۷۲۰۹۱۵۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۱۵
۲۵ ۷۲۰۹۱۶۰۰ ـ ـ به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر ۶ ۱۵
۲۶ ۷۲۰۹۱۷۰۰ ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند ۶ ۱۵
۲۷ ۷۲۰۹۱۸۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۲۸ ۷۲۰۹۲۵۰۰ ـ ـ به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۱۵
۲۹ ۷۲۰۹۲۶۰۰ ـ ـ به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر ۶ ۱۵
۳۰ ۷۲۰۹۲۷۰۰ ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۲ میلیمتر تجاوز نکند ۶ ۱۵
۳۱ ۷۲۰۹۲۸۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۳۲ ۷۲۰۹۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۱۵
۳۳ ۷۲۱۰۱۱۰۰ ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ۴ ۱۵
۳۴ ۷۲۱۰۱۲۰۰ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۳۵ ۷۲۱۰۲۰۰۰ ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع ۴ ۱۵
۳۶ ۷۲۱۰۳۰۰۰ ـ آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریق الکترونیک ۶ ۱۵
۳۷ ۷۲۱۰۴۱۰۰ ـ ـ کنگره ای ۶ ۱۵
۳۸ ۷۲۱۰۴۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۳۹ ۷۲۱۰۵۰۰۰ ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده یا اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم ۴ ۱۵
۴۰ ۷۲۱۰۶۱۰۰ ـ ـ آبکاری شده یا اندودشده با آلیاژهای روی ـ آلومینیوم ۶ ۱۵
۴۱ ۷۲۱۰۶۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۴۲ ۷۲۱۰۷۰۰۰ ـ رنگ شده، ورنی زده یا اندودشده با مواد پلاستیک ۶ ۱۵
۴۳ ۷۲۱۰۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۱۵
۴۴ ۷۲۱۱۱۳۰۰ ـ ـ نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیارداربسته (Closed box pass) ، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته ۶ ۱۵
۴۵ ۷۲۱۱۱۴۰۰ ـ ـ سایر، به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۱۵
۴۶ ۷۲۱۱۱۹۱۰ ـ ـ ـ با ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۴۷ ۷۲۱۱۱۹۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۴۸ ۷۲۱۱۲۳۱۰ ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۴۹ ۷۲۱۱۲۳۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۰ ۷۲۱۱۲۹۱۰ ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۵۱ ۷۲۱۱۲۹۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۲ ۷۲۱۱۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۳ ۷۲۱۲۱۰۰۰ ـ آبکاری شده یا اندود شده با قلع ۴ ۱۵
۵۴ ۷۲۱۲۲۰۰۰ ـ آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریقه الکترولیت ۶ ۱۵
۵۵ ۷۲۱۲۳۰۱۰ ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۵/۱ میلیمتر ۶ ۱۵
۵۶ ۷۲۱۲۳۰۲۰ ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۳/۰ میلیمتر ۶ ۱۵
۵۷ ۷۲۱۲۳۰۳۰ ـ ـ ـ نوار فولادی به ابعاد ۲۱*۲۵/۰ mm به صورت رول با روکش روی جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی (metal strips) ۴ ۱۵
۵۸ ۷۲۱۲۳۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۵۹ ۷۲۱۲۴۰۰۰ ـ رنگ شده، ورنی زده یا اندود شده با مواد پلاستیک ۴ ۱۵
۶۰ ۷۲۱۲۴۰۱۰ ـ ـ ـ نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر ۵/۰ میلیمتر و عرض حداکثر ۶۰ میلیمتر ۴ ۱۵
۶۱ ۷۲۱۲۴۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۱۵
۶۲ ۷۲۱۲۵۰۰۰ ـ به نحو دیگری آبکاری شده یا اندود شده ۶ ۱۵
۶۳ ۷۲۱۲۶۰۰۰ ـ روکش شده ۶ ۱۵
۶۴ ۷۲۱۳۱۰۱۰ ـ ـ ـ میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر ۶ ۲۰
۶۵ ۷۲۱۳۱۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۶۶ ۷۲۱۳۲۰۰۰ ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش) ـ
(Non-alloy free- cutting steel)
۸ ۲۰
۶۷ ۷۲۱۳۹۱۱۰ ـ ـ ـ به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر ۶ ۲۰
۶۸ ۷۲۱۳۹۱۲۰ ـ ـ ـ مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری ۶ ۲۰
۶۹ ۷۲۱۳۹۱۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۷۰ ۷۲۱۳۹۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۷۱ ۷۲۱۴۱۰۰۰ ـ آهنگری شده ۶ ۲۰
۷۲ ۷۲۱۴۲۰۰۰ ـ دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده اند. ۶ ۲۰
۷۳ ۷۲۱۴۳۰۰۰ ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش) ۱۰ ۲۰
۷۴ ۷۲۱۴۹۱۰۰ ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع) ۶ ۲۰
۷۵ ۷۲۱۴۹۹۰۰ ـ ـ سایر ۱۰ ۲۰
۷۶ ۷۲۱۵۱۰۰۰ ـ از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۱۰ ۲۰
۷۷ ۷۲۱۵۵۰۰۰ ـ سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۱۰ ۲۰
۷۸ ۷۲۱۵۹۰۰۰ ـ سایر ۱۰ ۲۰
۷۹ ۷۲۱۶۱۰۰۰ ـ پروفیل با مقطع I ، U یا H ، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر ۶ ۲۰
۸۰ ۷۲۱۶۲۱۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع L ۶ ۲۰
۸۱ ۷۲۱۶۲۲۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع T ۱۰ ۲۰
۸۲ ۷۲۱۶۳۱۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع U ۶ ۲۰
۸۳ ۷۲۱۶۳۲۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع I ۴ ۲۰
۸۴ ۷۲۱۶۳۳۰۰ ـ ـ پروفیل با مقطع H ۴ ۲۰
۸۵ ۷۲۱۶۴۰۰۰ ـ پروفیل با مقطع L یا T ، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی ۸۰ میلیمتر یا بیشتر ۶ ۲۰
۸۶ ۷۲۱۶۵۰۰۰ ـ سایر پروفیل ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده ۶ ۲۰
۸۷ ۷۲۱۶۶۱۰۰ ـ ـ حاصل از محصولات تخت نورد
(Flat-rolled products)
۶ ۲۰
۸۸ ۷۲۱۶۶۹۰۰ ـ ـ سایر ۱۰ ۲۰
۸۹ ۷۲۱۶۹۱۰۰ ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled Products) ۱۰ ۲۰
۹۰ ۷۲۱۶۹۹۱۰ ـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور ۴ ۲۰
۹۱ ۷۲۱۶۹۹۹۰ ـ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۹۲ ۷۲۲۱۰۰۰۰ میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن. ۴ ۲۰
۹۳ ۷۲۲۲۱۱۰۰ ـ ـ با سطح مقطع دایره ۶ ۲۰
۹۴ ۷۲۲۲۱۹۰۰ ـ ـ سایر ۶ ۲۰
۹۵ ۷۲۲۲۲۰۰۰ ـ میله ها، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۶ ۲۰
۹۶ ۷۲۲۲۳۰۰۰ ـ سایر میله ها ۶ ۲۰
۹۷ ۷۲۲۲۴۰۰۰ ـ پروفیل ۶ ۲۰
۹۸ ۷۲۲۳۰۰۰۰ مفتول از فولاد زنگ نزن. ۴ ۲۰
۹۹ ۷۲۲۷۱۰۰۰ ـ از فولادهای تندبر ۶ ۲۰
۱۰۰ ۷۲۲۷۲۰۰۰ ـ از فولادهای سیلیکو منگنز ۶ ۲۰
۱۰۱ ۷۲۲۷۹۰۰۰ ـ سایر ۶ ۲۰
۱۰۲ ۷۲۲۸۱۰۰۰ ـ میله ها، از فولادهای تندبر ۶ ۲۰
۱۰۳ ۷۲۲۸۲۰۰۰ ـ میله ها، از فولاد سیلیکو منگنز ۶ ۲۰
۱۰۴ ۷۲۲۸۳۰۰۰ ـ سایر میله ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا اکسترود شده ۶ ۲۰
۱۰۵ ۷۲۲۸۴۰۰۰ ـ سایر میله ها، فقط آهنگری شده ۶ ۲۰
۱۰۶ ۷۲۲۸۵۰۰۰ ـ سایر میله ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده ۶ ۲۰
۱۰۷ ۷۲۲۸۶۰۰۰ ـ سایر میله ها ۶ ۲۰
۱۰۸ ۷۲۲۸۷۰۰۰ ـ پروفیل ۶ ۲۰
۱۰۹ ۷۲۲۸۸۰۰۰ ـ میله های توخالی برای حفاری ۸ ۲۰
۱۱۰ ۷۲۲۹۲۰۰۰ ـ از فولادهای سیلیکومنگنز ۶ ۲۰
۱۱۱ ۷۲۲۹۹۰۱۰ ـ ـ ـ از فولاد فنری کرم سیلیکون ۶ ۲۰
۱۱۲ ۷۲۲۹۹۰۲۰ از فولاد فنری کرم وانادیوم ـ ـ ـ ۶ ۲۰
۱۱۳ ۷۲۲۹۹۰۳۰ مفتول های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۵ تا ۳۵ میلیمتر ـ ـ ـ ۴ ۲۰
۱۱۴ ۷۲۲۹۹۰۹۰ ـ ـ ـ سایر ۱۰ ۲۰