تغییرات روال بررسی سیستمی سابقه واردات برای برخی تعرفه‌ها

قابل توجه کاربران محترم تجارت فرامرزی؛
به اطلاع می‌رساند در راستای اجرایی شدن «مصوبات کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری»، آخرین تغییرات مرتبط با بررسی سابقه واردات بازرگانان مطابق فایل پیوستی خواهد بود.

طبق این فهرست:

1- برای 25 ردیف تعرفه‌، بررسی سابقه واردات به صورت کلی حذف گردید .

2- برای 162 ردیف تعرفه‌، بررسی سابقه واردات برای واحدهای تولید (حالت ثبت سفارش “نیاز تولید خود”) حذف گردید .

3- برای 27 ردیف تعرفه‌، بررسی سابقه واردات برای واحدهای دارای جواز تأسیس با پیشرفت فیزیکی حداقل 35 (حالت ثبت سفارش “مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید واحد دارای جواز تأسیس”) حذف گردید .

4- برای 25 ردیف تعرفه، میزان مجاز سابقه، به اندازه حداکثر(ماکزیمم) سابقه واردات در دو سال گذشته می‌باشد .

5- برای 43 ردیف تعرفه، بررسی سیستمی سابقه واردات بازرگان به صورت تجمیعی بر روی 4 رقم محاسبه خواهد شد .

6- برای کالای تلفن همراه غیرهوشمند ذیل ردیف تعرفه 85171420 ، سابقه به صورت سیستمی و به اندازه میانگین واردات دو سال اخیر کنترل خواهد شد.

7- برای 15 ردیف تعرفه، بررسی سیستمی سابقه واردات حذف شده و جهت بررسی سابقه به کارتابل دفتر تخصصی مربوطه ارجاع می‌گردد .

  •  مابقی ردیف تعرفه‌هایی که پیش از این مشمول سابقه بوده، بررسی سابقه واردات آن‌ها همانند روال سابق انجام خواهد شد.
     موارد از 1 تا 7 در فایل اکسل پیوستی، مشخص شده است.
  •  بدین منظور از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/03/09 در استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت‌سفارش برای کالاهای با تعرفه‌های مذکور در ردیف‌های 5 و 6، مجوزدهنده جدیدی با عنوان 《بررسی سیستمی سابقه واردات》 اجباری شده است.
  •  برای اخذ مجوز 《بررسی سیستمی سابقه واردات》 نیازی به پیگیری یا مراجعه حضوری متقاضیان نیست.

️ لازم به ذکر است تمامی درخواست‌ مجوزهای سیستمی ارسالی کاربران از ساعت 12:00 مورخ 1402/03/09 به بعد برای تعرفه‌های ردیف‌های 5 و 6، حداکثر تا آخر این هفته پاسخ داده خواهد شد و پس از آن، پاسخ درخواست این مجوزها حداکثر ظرف یک ساعت به صورت خودکار صادر می‌گردد.

لیست اقلام :

 

کد تعرفه شرح کد تعرفه تغییرات اعمال شده بر اساس نظر دفتر تخصصی مربوطه
85171420 گوشی دکمه ای مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید)
10063010 —برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) حذف سابقه به صورت کلی
12060090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه به صورت کلی
15119020 — R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
15119040 ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD حذف سابقه برای واحد تولیدی
15131990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
15162090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
15200000 گلیسرول خام؛ آب‌ها و  محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار. حذف سابقه برای واحد تولیدی
25030010 ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده حذف سابقه برای واحد تولیدی
25030090 ـ ـ‌ ـ سایر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
26080010 ـ ـ ـ سنگ روی اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
26140000 سنگ تیتان و کنستانتره‌های آن. اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
27011900 ـ ـ سایر زغال سنگ‌ها اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
27040010 ـ ـ ـ برای ساخت الکترودها اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
27040090 ـ ـ ـ سایر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
27101940 —روغن پایه معدنی حذف سابقه برای واحد تولیدی
27131100 ـ ـ ‌تکلیس نشده حذف سابقه برای واحد تولیدی
28046900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
28092020 ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر حذف سابقه برای واحد تولیدی
28100010 ـ ـ ـ اسید بُریک حذف سابقه برای واحد تولیدی
28112200 — دی اکسید سیلیسیم حذف سابقه برای واحد تولیدی
28182000 ـ اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی حذف سابقه برای واحد تولیدی
28220000 اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی. حذف سابقه برای واحد تولیدی
28332100 ـ ـ‌ از منیزیم حذف سابقه برای واحد تولیدی
28369900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
28371100 ـ ـ از سدیم حذف سابقه برای واحد تولیدی
29025000 ـ استیرن حذف سابقه برای واحد تولیدی
29029000 ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29051610 ـ ـ ـ دواتیل هگزانول حذف سابقه برای واحد تولیدی
29072100 ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن حذف سابقه برای واحد تولیدی
29109000 ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29157019 ـ ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29157090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29161100 ـ ـ ‌اسید اکریلیک و املاح آن حذف سابقه برای واحد تولیدی
29171200 ـ ـ اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن حذف سابقه برای واحد تولیدی
29173600 ـ ـ ‌اسید ترفتالیک و املاح آن حذف سابقه برای واحد تولیدی
29181590 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29189100 ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 – اسیدتری‌کلرو فنوکسی استیک)، نمک‌ها و استرهای آن حذف سابقه برای واحد تولیدی
29211100 ـ ـ مونو ـ ، دی ـ یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها حذف سابقه برای واحد تولیدی
29212200 ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن حذف سابقه برای واحد تولیدی
29221190 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29224100 ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات حذف سابقه برای واحد تولیدی
29224990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29251900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29291010 — تولوئن دی سیانات­ها (TDI) حذف سابقه برای واحد تولیدی
29314920 — محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید حذف سابقه برای واحد تولیدی
29314990 — سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29319090 — سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29335990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29337990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
29339999 ـ ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
31031100 ـ ـ  دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5) حذف سابقه برای واحد تولیدی
31042000 ـ کلرور پتاسیم حذف سابقه برای واحد تولیدی
32061190 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
32072090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
32074010 ـ ـ ـ فریت‌های شیشه‌ای اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
32110000 سیکاتیف‌های (خشک‌کننده‌های) آماده. حذف سابقه برای واحد تولیدی
33029010 ـ ـ ـ اسانس‌های مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
34023990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
34024190 —  سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
34024290 —  سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
34024990 — سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
34039910 ـ ـ ـ روان‌کننده سیلیکونی حذف سابقه برای واحد تولیدی
34039990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
34049000 ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
35079000 ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38011090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38029090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38061000 ـ کولوفان و اسیدهای رزینی حذف سابقه برای واحد تولیدی
38062000 ـ املاح کولوفان‌ها، از اسیدهای رزینی یا از مشتقات اسیدهای رزینی یا از کولوفان، غیر از املاح محصولات اضافی کولوفان‌ها(Rosin adducts) حذف سابقه برای واحد تولیدی
38069000 ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38089112 ـ ـ ـ ـ متوسط خطر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38089113 ـ ـ ـ ـ کم خطر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38112100 ـ ـ‌ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری حذف سابقه برای واحد تولیدی
38112900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38121000 ـ فرآورده‌های موسوم به «تسریع‌کننده ولکانیزاسیون» حذف سابقه برای واحد تولیدی
38122090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38123100 ـ ـ مخلوط­های الیگومرها از 4،2،2- تری متیل1-2،1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ) حذف سابقه برای واحد تولیدی
38123910 ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها حذف سابقه برای واحد تولیدی
38123920 ـ ـ ـ آنتی ازونانت­ها حذف سابقه برای واحد تولیدی
38221920 ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی حذف سابقه به صورت کلی
38231100 ـ ـ اسید استئاریک حذف سابقه برای واحد تولیدی
38231900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
38237020 ـ ‌ـ ـ لوریل میرستیل الکل حذف سابقه برای واحد تولیدی
38249990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
39012040 ـ ـ ـ گرید بادی حذف سابقه برای واحد تولیدی
39013000 ـ کوپلیمرهای اتیلن- وینیل استات حذف سابقه برای واحد تولیدی
39022000 ـ پلی ایزوبوتیلن حذف سابقه برای واحد تولیدی
39039000 ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
39053000 ـ پلی (الکل وینیلیک)، حتی حاوی گروه‌های استات غیر هیدرولیزه حذف سابقه برای واحد تولیدی
39069070 ـ ـ ـ پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد حذف سابقه برای واحد تولیدی
39071000 ـ پلی استال‌ها حذف سابقه برای واحد تولیدی
39073020 ـ ـ ـ به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) غیر از گرید غذایی و بهداشتی حذف سابقه برای واحد تولیدی
39073090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
39074000 ـ پلی‌کربنات‌ها حذف سابقه برای واحد تولیدی
39081090 ـ ـ ـ‌ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
39092090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
39093100 ـ ـ  پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام،  MDI پلی­مریک) حذف سابقه برای واحد تولیدی
39100090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
39111000 ـ رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون، رزین‌های اندن، رزین‌های کومارون ـ اندن و پلی‌ترپن‌ها حذف سابقه برای واحد تولیدی
39129000 ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
39191010 ـ ـ ـ نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی) حذف سابقه برای واحد تولیدی
39199010 ـ ـ ـ فیلم پشت چسب‌دار ویژه پوشک کامل (شورتی) حذف سابقه برای واحد تولیدی
39204910 ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی حذف سابقه برای واحد تولیدی
39219095 —- ورق یا رول لمینت شده با منسوج نبافته (Back Sheet) مخصوص پوشک حذف سابقه برای واحد تولیدی
39269091 ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی­های قلاب مانند  (hook) در یک سطح جهت پوشک حذف سابقه برای واحد تولیدی
40011000 ـ شیره کائوچوی طبیعی، حتی پیش ولکانیزه حذف سابقه برای واحد تولیدی
40012900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
40021900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
40022000 ـ کائوچوی بوتادین (BR) حذف سابقه برای واحد تولیدی
40023100 ـ ـ کائوچوی ایزوبوتن ـ ایزوپرن (بوتیل)(IIR) حذف سابقه برای واحد تولیدی
40023900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
40024900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
40026000 ـ کائوچوی ایزوپرن (IR) حذف سابقه برای واحد تولیدی
40027000 ـ کائوچوی اتیلن ـ پروپیلن ـ دین غیرمتصل (EPDM) حذف سابقه برای واحد تولیدی
40029100 ـ ـ‌ لاتکس حذف سابقه برای واحد تولیدی
40029900 ـ ـ‌ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
40030000 کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار. حذف سابقه برای واحد تولیدی
40111010 ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40111020 ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40111030 ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40111090 ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40112010 ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 80-315 مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40112020 ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 65-385 مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40112030 ـ ـ ـ با سایز 24 R 12 مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40112090 ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40113000 ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40114000 ـ از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40115000 ـ از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40117010 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40117090 ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40118010 ـ ـ ـ   دارای تولید داخلی مشابه مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40118020 ـ ـ ـ لاستیک فرغون مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40118090 ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40119010 ـ ـ ـ   دارای تولید داخلی مشابه مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40119090 ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
40169920 ـ ـ ـ بلادر تایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
44034900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
44039500 – – از توس (Birch) ( گونه بتولا (Betula)) ، که کوچک ترین بعد مقطع عرضی آن 15 سانتی متر یا بیشتر است حذف سابقه برای واحد تولیدی
44071190 — سایر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
44111210 ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
47032100 ـ ـ تیره کاج اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
47032900 ـ ـ غیر تیره کاج اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
48025500 ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت رول اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
48025700 ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
48059110 ـ ـ ـ کاغذ برای تهیه روکش­های تخته­های فشرده چوبی و کفپوش­های لمینت اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
48101300 ـ ـ به صورت رول اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
48103900 ـ ـ سایر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
52010090 — سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
52052300 ـ ـ که اندازه آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی از 31/192 دسی‌تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد) حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
54024700 ـ ـ از پلی‌استرها حذف سابقه برای واحد تولیدی
55013000 ـ از آکریلیک‌یا مدآکریلیک حذف سابقه برای واحد تولیدی
56031110 —آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031121 ـ ـ ـ پارچه‌های نبافته (Spunlace) که از طریق  High Pressure Water Jet به صورت رول تولید گردیده است مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031122 — لایه جذب و انتشار به روش ATB مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031129 ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031210 —آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031221 —- پارچه نبافته Spunlace که از طریق  High Pressure Water Jet تولید گردیده است. مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031222 — لایه جذب و انتشار به روش ATB مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031229 ـ ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031311 —- نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031312 —- نوار پارچه­ای نبافته پشت چسبدار از پلی استر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031319 —- سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031321 —- لایه جذب و انتشار به روش ATB مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031329 —- سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031410 — آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56031420 — آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق نشده مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56039100 ـ ـ به وزن حداکثر 25 گرم در هر متر مربع مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56039200 ـ ـ به وزن بیش از 25 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 70 گرم در هر متر مربع نباشد مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56039300 ـ ـ به وزن بیش از 70 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
56039400 ـ ـ به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
59031000 ـ با پلی وینیل کلراید (P.V.C) مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
59032000 ـ با پلی اوره‌تان مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
59039010 ـ ـ ـ نوار نسجی مخصوص لبه تایر  (Bead Tape) مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
59039020 ـ ـ ـ نوار جلوی پوشک (fontal tape) متشکل از یک لایه فیلم پلیمری و یک لایه منسوج حلقوی بافت مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
59039030 ـ ـ ـ نوار  پهلوی  پوشک سه لایه،  متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم الاستیک مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
59039090 ـ ـ ـ سایر مشمول بررسی سیستمی سابقه (جدید) – اعمال سابقه روی 4 رقم اول تعرفه
68042290 ـ ـ ـ سایر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
70182090 ـ ـ ـ سایر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
71081200 ـ ـ دیگر اشکال خام اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
72091600 ـ ـ به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
72193200 ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  75/4 میلیمتر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
72193400 ـ ـ‌ به ضخامت 5/0 میلیمتر یا بیشتر و حداکثر  1 میلیمتر حذف سابقه برای واحد تولیدی
72193500 ـ ـ به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
82121000 ـ خودتراش حذف سابقه برای واحد تولیدی
83024290 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
83099020 ـ ـ ـ در آسان بازشوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020 حذف سابقه برای واحد تولیدی
84014000 ـ اجزاء و قطعات رآکتورهای هسته‌ای حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84073490 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
84119990 – – – سایر اجزا و قطعات توربینهای گازی حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84137090 ـ ـ ـ‌ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84141090 — سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84143011 ـ ـ ـ ـ با ضریب کارایی  حداقل 35/1 حذف سابقه برای واحد تولیدی
84151010 — دستگاه تهویه مطبوع  جدا از هم حذف سابقه برای واحد تولیدی
84159010 ـ ـ ـ  واحدهای داخلی یا خارجی دستگاه­های تهویه مطبوع مشمول ردیف 841510 حذف سابقه برای واحد تولیدی
84171000 ـ کوره‌ها و تنورها برای گداختن (Roasting)، ‌ذوب‌کردن یا تحت سایر عملیات حرارتی قراردادن کلوخه‌‌های معدنی یا سولفورهای طبیعی آهن و مس (Pyrites) یا فلزات حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84195090 — سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84212300 ـ ـ صافی‌های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون‌سوز حذف سابقه برای واحد تولیدی
84219900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84229010 ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 حذف سابقه برای واحد تولیدی
84253120 ـ ـ ـ  سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) برای آسانسور، شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم، شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز اعمال سابقه به اندازه ماکسیمم دو سال قبل
84342000 ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌های تهیه لبنیات حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84383000 ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌های قندسازی حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84393000 ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها برای تکمیل کردن کاغذ یا مقوا حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84431600 ـ ـ ماشین‌آلات چاپ فلکسوگرافیک حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84440000 ماشین‌های اکسترودینگ (Extruding)، کشش (Drawing)، تکسچرینگ (Texturing) یا برش مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی. حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84463000 ـ برای بافتن پارچه به عرض بیشتر از 30 سانتیمتر، از نوع بدون ماکو حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84522900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84552100 ـ ـ ماشین‌های نورد گرم و ماشین‌های نورد گرم و سرد توأم شده حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84595900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84642000 ـ ماشین‌های سنگ‌زنی یا صیقل‌کردن حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84718010 ـ ـ ـ انواع بردها شامل برد اصلی (Mainboard)، گرافیک، صدا و ویدئو حذف سابقه به صورت کلی
84732900 ـ ـ سایر حذف سابقه به صورت کلی
84733040 — پردازشگر رایانه (CPU) حذف سابقه به صورت کلی
84733060 — حافظه فرار رایانه (RAM) حذف سابقه به صورت کلی
84743900 ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84771000 ـ ماشین‌های قالب‌گیری تزریقی حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84772000 ـ اکسترودرها حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84793010 ـ ـ ـ پرس برای تولید تخته از خرده چوب، تخته فیبر ساختمانی از چوب یا سایر مواد چوبی حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84798990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84799090 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84818090 — سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84834010 — جعبه دنده به­استثنای جعبه دنده وسایل نقلیه قسمت هفدهم حذف سابقه برای واحد تولیدی و مجموعه های دارای جواز تاسیس با پیشرفت فیزیکی 35% به بالا
84839000 ـ چرخ‌های دندانه‌دار، چرخک زنجیر خور و سایر ادوات انتقال نیرو عرضه شده به طور مجزا؛ اجزاء و قطعات حذف سابقه برای واحد تولیدی
85021390 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه به صورت کلی
85099000 ـ اجزاء و قطعات حذف سابقه برای واحد تولیدی
85111000 ـ شمع‌های جرقه‌زن حذف سابقه به صورت کلی
85169000 ـ اجزاء و قطعات حذف سابقه برای واحد تولیدی
85182990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
85249100 – – از کریستال های مایع حذف سابقه به صورت کلی
85249200 – – از دیودهای ساطع-نور آلی  (OLED) حذف سابقه به صورت کلی
85249900 – – سایر حذف سابقه به صورت کلی
85258910 ـ ـ ـ دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش حذف سابقه به صورت کلی
85272900 ـ ـ سایر حذف سابقه به صورت کلی
85285210 ـ ـ ـ مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع L.C.D و L.E.D 14 لغایت 24 اینچ حذف سابقه برای واحد تولیدی
85285290 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه برای واحد تولیدی
85299020 ـ ـ ـ ماژول (LCD) , (LED) یا پلاسما حتی دارای برد آدرس‌دهی حذف سابقه برای واحد تولیدی
85414010 ـ ـ ـ‌ پانل‌های خورشیدی (تبدیلکننده انرژی خورشیدی به الکتریسیته) حذف سابقه به صورت کلی
85414200 – – سلول های فوتوولتاییک ( قوه‌های نوری ) جفت و جور نشده (سوار نشده) در ماژول یا ساخته نشده به صورت پانل حذف سابقه به صورت کلی
85414300 – – سلول‌های فتوولتاییک (قوه های نوری) جفت و جور شده در ماژول یا ساخته شده به صورت پانل حذف سابقه به صورت کلی
85423100 ـ ـ پردازشگرها و کنترل‌کننده‌ها، خواه با حافظه‌ها، مبدل‌ها (Converters)، مدارهای منطقی (Logic)، آمپلی‌فایرها، ساعت و مدارهای زمان‌سنج، یا سایر مدارها توأمان شده یا نشده باشند حذف سابقه به صورت کلی
85443020 ـ ـ ـ سایر مجموعه سیم‌ها برای وسایل حمل و نقل زمینی حذف سابقه به صورت کلی
85451900 ـ ـ سایر حذف سابقه به صورت کلی
87082950 ـ ـ ـ دریچه سقف خودرو (سانروف- مانروف و …) حذف سابقه برای واحد تولیدی
87085011 ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت حذف سابقه برای واحد تولیدی
87089221 —- برای سواری و وانت حذف سابقه برای واحد تولیدی
87089413 ـ ـ ـ جعبه فرمان الکتریکی خودرو سواری و وانت حذف سابقه برای واحد تولیدی
90212910 ـ‌ ـ‌ ـ‌ ایمپلنت­های دندانی و فیکسچر حذف سابقه به صورت کلی
90318040 ـ ـ ـ سایر حسگرها حذف سابقه به صورت کلی
90328920 ـ ـ ـ سیستم کنترل الکترونیکی کیسه ایمنی هوا حذف سابقه به صورت کلی
90328940 — یونیت کنترل موتور خودرو (ECU) حذف سابقه به صورت کلی
90328990 ـ ـ ـ سایر حذف سابقه به صورت کلی
98842700 قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به­استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ، شاسی، وزنه تعادلی، کابین راننده، باتری، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی  با هر درصد ساخت داخل حذف سابقه برای واحد تولیدی
98842920 ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 35 درصد حذف سابقه برای واحد تولیدی
98842930 ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای باکت، بازو، تیغه گریدر و بلدوزر و درام غلطک حذف سابقه برای واحد تولیدی
98842940 ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر با حذف شاسی- باکت- بازو- تیغه گریدر و بلدوزر-درام غلطک حذف سابقه برای واحد تولیدی
98870121 —- با ساخت داخل کمتر از 20 درصد حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870122 —- با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به‌استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870123 —- با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به‌استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870222 —- با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به‌استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870311 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870312 ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل 20 درصد  تا کمتر از  30 درصد به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870313 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از  40 درصد به استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870314 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد  تا کمتر از  60 درصد  به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870424 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870435 —- با ساخت داخل کمتر از 20% حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870436 —- با ساخت داخل 20% تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98870442 ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  20 درصد تا کمتر از  30 درصد به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98871182 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 15 درصد تا کمتر از 25درصد به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98871183 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 25 درصد تا کمتر از 35 درصد به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98871184 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  35 درصد وبیشتر به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه
98871240 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 50 درصد به­استثنای لاستیک حذف بررسی سیستمی سابقه و ارسال مجوز ارزی به دفتر تخصصی جهت بررسی سابقه