تفویض تمدید مهلت توقف کالا، حمل یکسره و پروانه ورود موقت به گمرکات اجرایی

بسمه تعالی

223399/778/313/73/504
15/11/1392

ناظر محترم گمرکات استان…. /مدیر کل محترم گمرک …..

باسلام و احترام
در راستای بهبود فضای کسب و کار ، تمرکز زدایی و روان سازی امورخواهشمند دستور فرمایید بشرح ذیل اقدام نمایند:
1-پیرو بخشنامه شماره 124556/94274/778/313/73/199-27/6/90 به طور کلی امکان تشخیص ترخیص کالا بصورت حمل یکسره ؛ در صورت تقاضای صاحب کالا و با اخذ مجوزهای قانونی و انجام تشریفات گمرکی به آن گمرک تفویض می گردد.
2-در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا و پرداخت هزینه انبارداری ، مدت دو ماهه تمدید مهلت نگهداری کالا موضوع ماده 24 قانون امور گمرکی با رعایت تبصره های ماده مذکور به آن گمرک تفویض می گردد.
3-در صورت تقاضای کتبی صاحب کالا با رعایت کامل مفاد ماه 77 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تمدید پروانه ورود موقت حداکثر بمدت سه ماه و صرفا در خصوص بند های پ ، ت ، ث ،ح ، ذ ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به آن گمرک تفویض می گردد. بدیهی است مجوزهایی که بوسیله این مرکز صرفا برای مدت معین و با قید عبارت غیر قابل تمدید ذکر شده از شمول این بند خارج است.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *