تلورانس و اختلاف وزن و رفع تعهدات ارزی

99/234055
1399/07/23

بانک ملی ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سپه مدیریت امور بین الملل،بانک تجارت مدیریت امور بین الملل، بانک ملت مدیریت امور بین الملل، بانک صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک کشاورزی مدیریت امور بین الملل، بانک رفاه کارگران مدیریت امور اعتباری و بین الملل، بانک صنعت و معدن مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع،بانک توسعه صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک مسکن مدیریت امور بین الملل، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک پارسیان مدیریت امور بین الملل، بانک پاسارگاد مدیریت امور بین الملل،بانک اقتصاد نوین مدیریت امور بین الملل، بانک سامان مدیریت امور بانکداری بین الملل، بانک سرمایه مدیریت امور بین الملل، پست بانک ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سینا مدیریت امور بین الملل، بانک انصار اداره کل امور بین الملل، بانک مشترک ایران و ونزوئلا مدیریت امور بین الملل، بانک توسعه تعاون مدیریت امور بین الملل، بانک تجارتی ایران و اروپا شعبه تهران، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک شهر مدیریت امور عملیات ارزی، بانک دی معاونت امور بین الملل و ارزی، بانک گردشگری مدیریت امور بین الملل، بانک آینده مدیریت امور بانکداری بین الملل، اداره عملیات ارزی

باسلام

احتراماً پیرو خبر مورخ 1398/09/02 مندرج در بخش اخبار سامانه رفع تعهدات ارزی و با توجه به اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه شماره 99/459543 مورخ 99/04/28 تصویر پیوست بر پذیرش تلورانس های مربوطه و درخواست عدم انجام مکاتبات بابت موضوع کسر تخلیه و همچنین نظر به اینکه تلورانس های کسر تخلیه مورد تایید گمرک در سامانه اعمال گردیده لذا مقتضی است در این موارد از مکاتبه با گمرکات اجرایی و مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک خودداری نموده و در صورت بروز کسر تخلیه وفق ضوابط و مقررات رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند ضمناً در مواردی که به طور کلی باید یک یا چند تعرفه مرکز اخیرالذکر ترانس جدیدی اعلام نمایند مراتب در سامانه مربوطه اعمال خواهد گردید.

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی ( بانک مرکزی ایران)

قربانعلی حاجی رضایی                 آرش بادپا