تمدید صادرات گوجه فرنگی تا پایان آذرماه

60/217917
1399/09/12

بسمه تعالی

جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات
گمرک ج.ا.ایران

موضوع : تمدید صادرات رب گوجه فرنگی

با سلام

به پیوست تصویر نامه 60/217233 مورخ 1399/09/11 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت متبوع در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک ارسال و به اطلاع می رساند :

صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و احجام مختلف با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان آذرماه بلامانع می باشد.

خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سعید عباسپور
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات