تمدید ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه

1401/860664
تاریخ 1401/6/16
کلیه گمرکات اجرایی

با سلام
پیروبخشنامه شماره 698461 مورخ 1401/5/22 در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه، با توجه به درخواست واردکنندگان و اعلام و پیگیری از جانب برخی گمرکات و به منظور جبران کمبود نقدینگی واحد های تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، موارد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، برای ضمانت نامه های مالیات و عوارض بر ارزش افزوده که از ابتدای سال اخذ گردیده و تا پایان شهریور ماه سال جاری سر رسید خواهند شد با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه تا 1401/12/28 توسط آن گمرک قابل تمدید می باشد.
مسئولیت اجرایی صحیح موارد مذکور بر عهده بالاترین مقام محترم اجرایی آن گمرک می باشد
فرودعسگری
معاون امور گمرکی

اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده
اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده