تمدید و ویرایش پرونده های دارای تامین ارز نیمایی فصل ٩٨ و ٨٧٠٣ ( واردات خودرو و مونتاژ)

شماره 852441
تاریخ 1402/05/31

جناب آقای شیرازیان
مدیرکل محترم دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی
موضوع : تمدید و ویرایش پرونده های دارای تامین ارز نیمایی فصل ٩٨ و و ٨٧٠٣
باسلام و احترام
همانگونه که مطلعید در راستای اجرای سیاستهای مدیریت ارزی ، اخیراً منشأ ارز برخی از کدتعرفه ها جهت واردات کالا از محل “صرفا ارز حاصل از صادرات خود و دیگران” تغییر یافته است که این امر موجب بروز مشکل عدم امکان تمدید و ویرایش برای بسیاری از پرونده های دارای تامین ارز کامل نیمایی گردیده است؛ بر این اساس مقتضی است دستور فرمایید تمامی پرونده های ثبت سفارشی که “با تعرفه های ذیل فصل ٩٨ و چهار رقم ٨٧٠٣ کتاب مقررات صادرات و واردات ایجاد گردیده و دارای تأمین ارز کامل نیمایی می باشند، به شرط عدم افزایش در مقدار و ارزش پرونده” امکان تمدید و ویرایش در سامانه ذیربط را داشته باشند.

نرگس باقری زمردی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

توضیح سایت : فصل 98 مربوط به واردات قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات و وسایل نقلیه موتوری، تاریخی CBU

تعرفه 8703 نیز مربوط به واردات خودرو می باشد. 

امکان تمدید و ویرایش برخی پرونده های دارای تامین ارز نیمایی فصل 98
امکان تمدید و ویرایش برخی پرونده های دارای تامین ارز نیمایی فصل 98