دستورالعمل ثبت سفارش و ترخیص خودروهای قبض انبار شده مصوبه 137161

345/97/1402665
1397/11/14
گمرکات اجرایی ایران
پیرو بخشنامه‌های 326/97/1302654 مورخ 97/10/23 و 338/97/1357943 مورخ 97/11/5 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 137161/ت56023 مورخ 97/10/16 و مصوبه اصلاحی 142910/ت56023 مورخ 97/10/27 هیئت‌وزیران در ارتباط با ترخیص خودروهای موجود در گمرکات اجرایی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/289899 مورخ 97/11/9 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت منضم به دستورالعمل اجرایی ماده 7 مصوبه مزبور جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد.

علی معقولی

مدیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران

با توجه به بند 7 مصوبه شماره 137161 مورخ 1397/10/16 و مصوبه شماره 142910 مورخ 1397/10/27 هیئت محترم وزیران، بدین‌وسیله ضوابط ورود، ترخیص و دستورالعمل اجرایی مصوبه مذکور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد:
1.‌ امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار امکان گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود.
2. امکان تمدید ثبت سفارش‌های بانکی که قبلا ثبت سفارش بانکی و پرونده ارزی در بانک‌های عامل دارند، در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود. در زمان اظهار به گمرک برای این ثبت سفارش‌ها، با فرض ثابت بودن کلیه متغیرهای ثبت سفارش، تفاوت مثبت و منفی (5 درصد) در ارزش بلامانع بوده و نیاز به اصلاح و ویرایش ثبت سفارش ندارد. امکان ویرایش این ثبت سفارش‌ها (غیر از ارزش و تعداد) امکان‌پذیر است.
3. در ثبت سفارش‌های بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تامین ارز شده باشد، مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشا ارز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شود.
4. تاریخ اعتبار کلیه ثبت سفارش‌ها موضوع این مصوبه تا تاریخ 16 اردیبهشت 1398 بوده و کارمزد افتتاح (ثبت سفارش بدون انتقال ارز) و تمدید (سفارش بانکی) یک بار دریافت می‌گردد.
5. قبض انبارهای صادره تا تاریخ 1397/5/16 مشمول این دستورالعمل بوده و از سوی متقاضی در سامانه جامع تجارت اظهار می‌گردد که اصالت آن از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران تبادل داده و اطلاعات مورد نیاز سامانه‌ها از جمله بارنامه (سند حمل) و قبض انبار را در اسرع وقت عملیاتی می‌کند.
6. بررسی شبکه خدمات پس از فروش خودروهای وارد شده از سوی دفتر خودرو و نیروی محرکه در سامانه جامع مجوزها صورت می‌پذیرد.
7. برای خودروهای بدون شناسه، واردکننده خودرو می‌بایست به دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه مراجعه نماید و دفتر پس از بررسی، شناسه خودرو را به متقاضی ارائه دهد. شناسه تایید شده از سوی دفتر در سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد.
8. بررسی قرارداد گارانتی خودرو توسط نمایندگی (در صورت تمایل واردکننده به داشتن گارانتی) بعد از درخواست متقاضی در سامانه تجارت، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و طبق روال قبلی در سامانه جامع مجوزها صورت می‌پذیرد. سه درصد ارزش CIF خودرو بر مبنای نرخ ارز سامانه سنا به عنوان هزینه گارانتی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر نماینده در قرارداد ارائه خدمات گارانتی برای دوره زمانی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود. ارائه خدمات گارانتی برای دوره‌های زمانی بیش از حداقل مدت مندرج در قانون منوط به توافق طرفین (نماینده رسمی و اشخاص فاقد نمایندگی) خواهد بود.
9. ملاک ضوابط فنی خودروها برای استاندارد، محیط زیست و آلایندگی بر مبنای تاریخ قبض انبار صادره یا تا تاریخ 1397/5/16 بوده و بعد از درخواست متقاضی در سامانه جامع تجارت، توسط دفتر خودرو و نیرومحرکه و در سامانه جامع مجوزها بررسی می‌شود.
10. سال ساخت خودروها ملاک عمل برای ثبت سفارش، ترخیص و شماره‌گذاری نخواهد بود.
11. اظهار منشا ارز بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط متقاضی در سامانه جامع توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با صدور کد ساتا توسط سامانه بانک صورت می‌پذرید.
12. بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت سفارش‌های بانکی موضوع مصوبه موصوف مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. رفع تعهد ارزی برای این گروه از واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل و حداکثر تا 9 ماه از تاریخ ترخیص است. وجوه مذکور باید به حساب اعلام شده از سوی خزانه‌داری کل کشور بابت مصوبه شماره 70220 مورخ 1397/5/29 واریز گردد. در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت ظرف مهلت تعیین شده، بانک عامل می‌بایست نسبت به معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام نماید. برای ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز مابه‌التفاوت دریافت نمی‌شود.
13. با اظهار متقاضی در سامانه گمرک، اطلاعات اظهار شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و از طریق سامانه جامع مجوزها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید به سامانه گمرک ارسال شده تا تشریفات گمرکی صورت پذیرد.
14. خودروهای ترخیص شده می‌بایست زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به مشتریانی که دارای قرارداد فروش و یا پیش‌فروش با واردکنندگان هستند تحویل شود. مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند، هرگونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.
15. اعمال تاثیر تغییرات هزینه‌های ناشی از دریافت مابه‌التفاوت برای خودروهای موضوع تبصره بند 1 مصوبه، در قیمت نهایی خودروهای پیش فروش شده توسط شرکت‌های عرضه‌کننده با تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجاز است.
16. خودروهای ترخیص شده که موضوع این مصوبه هستند. شامل ماده 1 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات نمی‌گردند. هرگونه اظهار خلاف واقع در ثبت سفارش و فرایند ترخیص خودروها از سوی واردکنندگان، که انطباقی با وضعیت خودروهای موجود در گمرک نداشته باشد، قابل پیگرد از سوی مراجع ذی‌صلاح است.
17. خودروهایی که بر اساس ثبت سفارش قبلی اظهار شده و با طی تشریفات گمرکی حقوق و عوارض گمرکی و پرداخت نموده‌اند، نیاز به ثبت سفارش جدید نداشته و با همان ثبت سفارش قبلی (بدون نیاز به تمدید و استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت) ترخیص آن‌ها انجام می‌شود.
18. خودروهایی که به علت گذشت مدت زمان نگهداری در گمرک، در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص شوند.
19. با توجه به محدودیت زمان ثبت سفارش کلیه سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با موضوع ثبت سفارش، ترخیص، تایید یا شماره‌گذاری نسبت به هماهنگی برای تسریع در انجام اقدامات این دستورالعمل اقدام خواهند کرد.
20. مجوز شماره‌گذاری برای شرکت‌های واردکننده (در صورت انقضا) طبق دستور قبلی 6 ماه تمدید می‌شود.
21. مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبانی قانونی بودجه سال 97 ( به ویژه بند ف تبصره 6) و کتاب تعرفه سال 1397 است. برای خودروهای بالای 40 هزار دلار، علاوه بر موارد ذکر شده، چهل واحد درصد سود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات دریافت خواهد شد. چنانچه عملیات ثبت سفارش و ترخیص در سال 1398 انجام شود، ضوابط و مقررات قانون بودجه و کتاب تعرفه سال 1398 مبنای حقوق و عوارض قرار می‌گیرد.
دانلود دستورالعمل