ثبت سفارش کالا بصورت مجانی و رایگان همراه کالاهای وارداتی

شماره : ۹۴٫۲۱۰٫۱۷۲۵۲ /////////// تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵   دانلود بخشنامه
سازمان صنعت، معدت وتجارت استانها
با سلام
احتراما، با توجه به عدم محدودیت واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز و جهت تسهیل در روند ثبت سفارش بدینوسیله اعلام می گردد ثبت سفارش کالا به صورت مجانی و رایگان همراه کالای وارداتی نیازی به تایید این دفتر ندارد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران