جداول کیل مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن

کلیه گمرکات اجرایی
با سلام ،
به پیوست تصویر نامه شماره 74414‏/60 – 23‏/03‏/96 دفتر صنایع فلزی معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام تصویر نامه شماره 16292 مورخ 16‏/03‏/96 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و جداول کیل مصرف خاک روی در عیارهای مختلف بر حسب تن برای تولید یک تن شمش روی جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال می گردد .

ضمناً ضروری است در هنگام ترخیص کالا خصوصاً در رویه ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی)، عیار کالای اظهاری از مرجع ذیصلاح استعلام تا در هنگام تسویه پروانه های ورود موقت و یا استرداد حقوق ورودی موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی امکان مطابقت با جداول و استفاده از میزان کیل متناسب با عیار ماده اولیه با توجه به عیار شمش صادراتی (که بایستی در هنگام اظهار کالا برای صدور از ازمایشگاه استعلام شود) فراهم گردد. در پایان اعلام می دارد با توجه به کیل مصرف ابلاغی نیازی به استعلام موردی برای واحدهای تولیدی و صادراتی نبوده و کیل های مصرف قبلی که مغایر با کیل ابلاغی هستند از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.