حذف گمرک پرویزخان از لیست گمرکات مجاز صادرات مشتقات نفتی

۸۱۷۴/۸
گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی، ،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، میرجاوه، ماهیرود(میل ۷۸ )رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، آبادان ،خرمشهر ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، گمرک پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی )
باسلام و احترام
پیرو به نامه شماره ۲۳۴۰۱۲/۹۳ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ موضوع ضوابط صدور فرآورده ها و مشتقات نفتی جدید (حاصل از بلندینگ )واحدهای تولیدی ، اعلام میدارد با عنایت به اینکه گمرک پرویزخان از گمرکات تخصصی صدور و خروج فراورده هاو مشتقات مایع نفت و گاز نمی باشد لذا آن گمرک از لیست گمرکات نامبرده در بخشنامه صدرالذکر حذف میگردد.