خوشنامی شرکتهای روغن موتور آریان اطلس، پیام شیمی راد و پیشتازان تجارت آپادانا

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: معرفی شرکت های بشرح جدول پیوست مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی ماده 18 دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 3204/94/ص- 01/07/94 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: تعداد سه شرکت (مطابق جدول بشرح ذیل ) که شرکتهای تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری و شرکتهای بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانتنامه بانکی ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ صدور نامه صدرالذکر می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.(لازم به ذکر است صنایع شیمیایی پتروایمن سپاهان موضوع ردیف سوم جدول ذیل نامه ستاد صرفا به مدت یک ماه از تاریخ صدور این بخش نامه مجاز به استفاده از تسهیلات بند یک ماده 18 دستورالعمل ستاد می باشد.)
ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 روغن موتور آریان اطلس تولیدی 01/07/95
2 پیام شیمی راد تولیدی 01/07/95
3 پیشتازان تجارت آپادانا بازرگانی 01/07/95