درج مهر خروج مشمولین سربازی در پاسپورت

دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد تسهیلات بیشتر برای کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور جهت مسافرت به ایران اقدام به صدور بخشنامه ای نمود تا بر اساس آن حتی مشمولان نظام وظیفه بتوانند به راحتی به ایران مسافرت نموده و مجددا از کشور خارج شوند.اجرای این مقررات در قالب “صدور مهر خروج مشمولان” تابع شرایط زیر می باشد :

 • صدور مهر خروج مشمولان فقط شامل افرادی می شود که هنگام درخواست به سن مشمولیت (سال تولد + 18 سال) رسیده و قبل از تاریخ 29/12/1382 از کشور خارج شده و حداقل مدت 2 سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

 • افرادی که تا پایان سال1382 ( زیر سن مشمولیت و یا بعد از ورود به سن مشمولیت با سپردن تعهد و اخذ خروج موقت) از کشور خارج شده و موفق به ثبت نام و اشتغال به تحصیل در دانشگاههای معتبر ( از نظر کشور محل تحصیل ) شده باشند می توانند ضمن تکمیل برگ “تعهدنامه دانشجویان مشمول متقاضی تسهیلات تردد به کشور” (فرم شماره 11) نسبت به دریافت مهر خروج مشمولین اقدام نموده و هر سال یکبار و به مدت سه ماه به کشور وارد و در موعد مقرر از مرزهای مجاز خارج شوند.

 • این دانشجویان ازداشتن شرط 2سال اقامت که در مورد سایرین لحاظ می شود مستثنی هستند.

 • دانشجویانی که براساس مقررات دانشگاه محل تحصیل ملزم به گذراندن دوره زبان خارجی به عنوان پیش شرط ورود به دانشگاه می باشند به شرط ارائه گواهی دانشگاه مبنی بر ثبت نام و پذیرش دانشجو پس از اتمام دوره زبان خارجی، می توانند از تسهیلات فوق استفاده نمایند.

 • مشمول می بایست دارای گذرنامه جداگانه باشد.

 • پایان مدت اعتبار تسهیلات مربوط به مهر خروج مشمولان تاریخ 4/11/1385 می باشد.

 • تعداد دفعات سفر دارندگان مهر در یک سال شمسی فقط یک بار است.

 • حداکثر مدت اقامت در ایران سه ماه است و مشمول می بایست قبل از انقضاء این مدت از کشور خارج شود.

 • صدور مهر خروج مشمولان به هیچ وجه رافع مشکل خروج غیرمجاز و ممنوعیت خروج از کشور (احکام صادره از سوی مقام قضایی بدلیل شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی) دارنده آن نمی باشد.

 • مشمولانی که فرار از خدمت سربازی دارند علیرغم اخذ مهر خروج مشمولان نمی توانند از کشور خارج شوند مگر آنکه قبلا این مشکل را رفع کرده باشند. از اینرو اصلح است متقاضی قبل از دریافت مهر خروج با تنظیم وکالتنامه رسمی نسبت به اخذ تسویه حساب از یگان محل خدمت خود اقدام نماید.

 • داشتن اقامت دانشجویی کشور محل تحصیل مانع از درخواست صدور مهر خروج مشمولین نمی باشد.

 1. اصل گذرنامه معتبر
 2. تکمیل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور ملصق به عکس (فرم شماره 7) ارائه اصل گواهی ثبت نام ، پذیرش و یا اشتغال به تحصیل توسط دانشجویان
 3. تکمیل برگ “تعهدنامه دانشجویان مشمول متقاضی تسهیلات تردد به کشور” توسط دانشجویان (فرم شماره 11)
 4. اصل قبض بانکی پرداخت هزینه استعلام و هزینه صدور مهر خروج به حساب نمایندگی

“توضیحات مهم”

 • از آنجایی که ارائه تسهیلات خروج مشمولین در شرایط کاملاً استثنایی صورت می پذیرد لذا مدت توقف دارنده در ایران فقط سه ماه تعیین شده است. با توجه به مشمول بودن متقاضی و همچنین برای جلوگیری از مشکلات مختلف، ضرورت دارد تا دارنده خروج مشمولین حتماً قبل از اتمام سه ماه فرجه تعیین شده از کشور خارج شود.

 • در صورتی که مشمول به دلیل شرایط غیرقابل پیش بینی در یک سال شمسی درخواست مسافرت دوم به ایران را داشته باشد، با توجه به موارد گفته شده در بند قبل می بایست برای ارائه مدارک لازم و اخذ مجوز لازم از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی مراجعه نماید.

 • ملاک تردد یکبار در سال تاریخ ورود مشمول به کشور می باشد و نه تاریخ خروج. برای مثال اگر مشمولی در اسفند ماه سال 1380 وارد و در اردیبهشت ماه سال 1381 از کشور خارج شود می تواند در همان سال 1381 یکبار دیگر به کشور وارد و خارج گردد.

 • مأمور کنسولی پس از دریافت و بررسی مدارک مورد اشاره ، بر اساس مقررات نسبت به درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه اقدام خواهد نمود.

 • چنانچه مشخصات همسر و فرزندان (زیر 18 سال) دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج باشد ، می بایست تعداد همراهان در مهر خروج صادره درج شده باشد.

 • مهر خروج صادره می بایست دارای امضاء مامور کنسولی و مهر نمایندگی محل صدور باشد.

 • مهر خروج صادره همانند دیگر مشخصات مندرج در گذرنامه نباید دارای خط خوردگی ، لاک گرفتگی یا هر اشکال دیگری باشد.