دستور العمل واردات خودرو های سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۹۳/۲۱۰/۶۸۶۱۹
جناب آقای عسگری
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
سلام علیکم
در راستای اجرایی شدن ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ و ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۷۰/ت ۴۵۳۴۱هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران “به پیوست شیوه نامه واردات خودروی سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مفاد دستور العمل فوق الذکر و با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
با استناد به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ و ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۷۰/ت ۴۵۳۴۱هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران ” واردات خودروی سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی ” به شرح زیر می باشد :
۱- در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی برای تجهیز شبکه خدمات پس از فروش و اخذ نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی بر اساس ” دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور ” ابلاغی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵، مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران مراتب را رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارایه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی اقدام می نماید.
۲- در صورت عدم تحقق ایجاد امکانات و تاسیسات خدمات پس از فروش به شرح بند “۱ ” فوق ، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی صرفا بعد از عقد توافقنامه خدمات گارانتی و وارانتی ( تعهد ضمانت، تامین قطعات و ارایه سرویس) به شرح پیوست فی مابین نماینده رسمی و وارد کننده و ارائه توافقنامه مذکور به سازمان توسعه تجارت ایران (دفتر مقررات صادرات و واردات ) جهت ثبت سفارش صورت می پذیرد.
ضمنا نمایندگان رسمی موظف می باشند در صورت درخواست وارد کنندگان فاقد نمایندگی برابر شرایط توافقنامه پیوست عمل نمایند.
۳- با توجه به مفاد ماده ۴ قانون حمایت ار حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ، ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده قبل از تاریخ فوق الذکر با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت ترخیص این خودروها منوط به امضاء توافق نامه ارائه خدمات پس از فروش با نماینده رسمی و اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.