راه‌اندازی روال بررسی سیستمی سابقه واردات برای کد تعرفه‌های جدید

شناسه یکتا: 402021499958
تاریخ انتشار: 1402/2/14

به اطلاع می‌رساند در راستای اجرایی شدن «مصوبات کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری» بر اساس نامه محرمانه مورخ 1402/02/11 دفتر مقررات صادرات و واردات و همچنین نامه محرمانه مورخ 1402/01/31 بانک مرکزی، سابقه واردات بازرگانان در 238 ردیف تعرفه‌ جدید (فایل اکسل پیوستی) علاوه بر تعرفه‌های مشمول سابقه واردات پیشین، از این پس به صورت سیستمی کنترل خواهد شد. همچنین از این پس شرط سابقه واردات برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت‌سفارش‌های هیچکدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید) لحاظ خواهد شد.

 

10063010 —برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice)
12060090 ـ ـ ـ سایر
15119020 — R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
15119040 ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD
15131990 ـ ـ ـ سایر
15162090 ـ ـ ـ سایر
15200000 گلیسرول خام؛ آب‌ها و  محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار.
24012010 ـ ـ ـ توتون که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.
24012040 ـ ـ ـ برگ توتون منبسط شده
25030010 ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده
25030090 ـ ـ‌ ـ سایر
26080010 ـ ـ ـ سنگ روی
26140000 سنگ تیتان و کنستانتره‌های آن.
27040010 ـ ـ ـ برای ساخت الکترودها
27040090 ـ ـ ـ سایر
27101940 —روغن پایه معدنی
27131100 ـ ـ ‌تکلیس نشده
28046900 ـ ـ سایر
28092020 ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر
28100010 ـ ـ ـ اسید بُریک
28112200 — دی اکسید سیلیسیم
28220000 اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی.
28332100 ـ ـ‌ از منیزیم
28369900 ـ ـ سایر
28371100 ـ ـ از سدیم
29025000 ـ استیرن
29029000 ـ سایر
29051610 ـ ـ ـ دواتیل هگزانول
29072100 ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن
29109000 ـ سایر
29157019 ـ ـ ـ ـ سایر
29157090 ـ ـ ـ سایر
29161100 ـ ـ ‌اسید اکریلیک و املاح آن
29171200 ـ ـ اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن
29173600 ـ ـ ‌اسید ترفتالیک و املاح آن
29181590 ـ ـ ـ سایر
29189100 ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 – اسیدتری‌کلرو فنوکسی استیک)، نمک‌ها و استرهای آن
29211100 ـ ـ مونو ـ ، دی ـ یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها
29212200 ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن
29221190 ـ ـ ـ سایر
29224100 ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات
29224990 ـ ـ ـ سایر
29251900 ـ ـ سایر
29291010 — تولوئن دی سیانات­ها (TDI)
29314920 — محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید
29314990 — سایر
29319090 — سایر
29335990 ـ ـ ـ سایر
29337990 ـ ـ ـ سایر
29339999 ـ ـ ـ ـ سایر
31031100 ـ ـ  دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5)
31042000 ـ کلرور پتاسیم
32072090 ـ ـ ـ سایر
32074010 ـ ـ ـ فریت‌های شیشه‌ای
32110000 سیکاتیف‌های (خشک‌کننده‌های) آماده.
33029010 ـ ـ ـ اسانس‌های مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی
34023990 ـ ـ ـ سایر
34024190 —  سایر
34024290 —  سایر
34024990 — سایر
34039910 ـ ـ ـ روان‌کننده سیلیکونی
34039990 ـ ـ ـ سایر
34049000 ـ سایر
35079000 ـ سایر
38011090 ـ ـ ـ سایر
38029090 ـ ـ ـ سایر
38061000 ـ کولوفان و اسیدهای رزینی
38062000 ـ املاح کولوفان‌ها، از اسیدهای رزینی یا از مشتقات اسیدهای رزینی یا از کولوفان، غیر از املاح محصولات اضافی کولوفان‌ها(Rosin adducts)
38069000 ـ سایر
38089112 ـ ـ ـ ـ متوسط خطر
38089113 ـ ـ ـ ـ کم خطر
38112100 ـ ـ‌ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری
38112900 ـ ـ سایر
38121000 ـ فرآورده‌های موسوم به «تسریع‌کننده ولکانیزاسیون»
38122090 ـ ـ ـ سایر
38123100 ـ ـ مخلوط­های الیگومرها از 4،2،2- تری متیل1-2،1-دی­هیدروکوئینولین (TMQ)
38123910 ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها
38123920 ـ ـ ـ آنتی ازونانت­ها
38221920 ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی
38231100 ـ ـ اسید استئاریک
38231900 ـ ـ سایر
38237020 ـ ‌ـ ـ لوریل میرستیل الکل
38249990 ـ ـ ـ سایر
39012040 ـ ـ ـ گرید بادی
39013000 ـ کوپلیمرهای اتیلن- وینیل استات
39022000 ـ پلی ایزوبوتیلن
39039000 ـ سایر
39053000 ـ پلی (الکل وینیلیک)، حتی حاوی گروه‌های استات غیر هیدرولیزه
39071000 ـ پلی استال‌ها
39073020 ـ ـ ـ به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی) غیر از گرید غذایی و بهداشتی
39073090 ـ ـ ـ سایر
39074000 ـ پلی‌کربنات‌ها
39081090 ـ ـ ـ‌ سایر
39092090 ـ ـ ـ سایر
39093100 ـ ـ  پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام،  MDI پلی­مریک)
39100090 ـ ـ ـ سایر
39111000 ـ رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون، رزین‌های اندن، رزین‌های کومارون ـ اندن و پلی‌ترپن‌ها
39129000 ـ سایر
39191010 ـ ـ ـ نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی)
39199010 ـ ـ ـ فیلم پشت چسب‌دار ویژه پوشک کامل (شورتی)
39204910 ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی
39219095 —- ورق یا رول لمینت شده با منسوج نبافته (Back Sheet) مخصوص پوشک
39269091 ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی­های قلاب مانند  (hook) در یک سطح جهت پوشک
40011000 ـ شیره کائوچوی طبیعی، حتی پیش ولکانیزه
40012900 ـ ـ سایر
40021900 ـ ـ سایر
40022000 ـ کائوچوی بوتادین (BR)
40023100 ـ ـ کائوچوی ایزوبوتن ـ ایزوپرن (بوتیل)(IIR)
40023900 ـ ـ سایر
40024900 ـ ـ سایر
40026000 ـ کائوچوی ایزوپرن (IR)
40027000 ـ کائوچوی اتیلن ـ پروپیلن ـ دین غیرمتصل (EPDM)
40029100 ـ ـ‌ لاتکس
40029900 ـ ـ‌ سایر
40030000 کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.
40111020 ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
40111030 ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
40112010 ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 80-315
40112020 ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 65-385
40112030 ـ ـ ـ با سایز 24 R 12
40112090 ـ ـ ـ سایر
40169920 ـ ـ ـ بلادر تایر
44034900 ـ ـ سایر
44039500 – – از توس (Birch) ( گونه بتولا (Betula)) ، که کوچک ترین بعد مقطع عرضی آن 15 سانتی متر یا بیشتر است
44111210 ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
47032100 ـ ـ تیره کاج
47032900 ـ ـ غیر تیره کاج
48025500 ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت رول
48025700 ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم
48059290 ـ ـ ـ سایر
48101300 ـ ـ به صورت رول
48103900 ـ ـ سایر
48109210 ـ ـ ـ کاغذ و مقوای پشت خاکستری (طوسی)
48109290 ـ ـ ـ سایر
52010090 — سایر
52052300 ـ ـ که اندازه آن کمتر از 56/232 دسی تکس بوده ولی از 31/192 دسی‌تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)
54021910 ـ ـ ـ نخ پلی‌آمید 6 با دسی‌تکس 900 الی 2400 و با مقاومت 5/73 الی 4/90
54021920 ـ ـ ـ نخ پلی‌آمید 6/6 با دسی‌تکس 300 الی 2400 و با مقاومت 5/73 الی 4/90
54022000 ـ نخ با استحکام بالا از پلی­استرها حتی تکستوره
54024700 ـ ـ از پلی‌استرها
54041100 ـ ـ کشش‌پذیر
54076100 ـ ـ که دارای 85 درصد وزنی یا بیشتر رشته‌های پلی‌استر غیر تکستوره باشند
56012200 ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی
56031122 — لایه جذب و انتشار به روش ATB
56031222 — لایه جذب و انتشار به روش ATB
56031311 —- نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ
56031321 —- لایه جذب و انتشار به روش ATB
59039020 ـ ـ ـ نوار جلوی پوشک (fontal tape) متشکل از یک لایه فیلم پلیمری و یک لایه منسوج حلقوی بافت
59039030 ـ ـ ـ نوار  پهلوی  پوشک سه لایه،  متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم الاستیک
68042290 ـ ـ ـ سایر
70182090 ـ ـ ـ سایر
71081200 ـ ـ دیگر اشکال خام
72021920 ـ ـ ـ دارای حداکثر 1 درصد وزنی کربن، سایر اشکال غیر از پودر
72021990 ـ ـ ـ دارای بیش از 1 درصد و حداکثر 2 درصد وزنی کربن، سایر اشکال غیر از پودر
72083620 ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای 60X و بالاتر جهت تولید لوله‌های مورد استفاده در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد API5L‏)
72091600 ـ ـ به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر
72105000 ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم
72173090 ـ ـ ـ سایر
72193200 ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  75/4 میلیمتر
72193300 ـ ـ به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از  3 میلیمتر
72193500 ـ ـ به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر
72202000 ـ فقط سرد نوردشده
73041990 ـ ـ ـ سایر
75061000 ـ از نیکل، غیر ممزوج
76071110 — به ضخامت حداکثر 7 میکرون
82121000 ـ خودتراش
83024290 ـ ـ ـ سایر
83099020 ـ ـ ـ در آسان بازشوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020
84014000 ـ اجزاء و قطعات رآکتورهای هسته‌ای
84073490 ـ ـ ـ سایر
84137090 ـ ـ ـ‌ سایر
84141090 — سایر
84143011 ـ ـ ـ ـ با ضریب کارایی  حداقل 35/1
84171000 ـ کوره‌ها و تنورها برای گداختن (Roasting)، ‌ذوب‌کردن یا تحت سایر عملیات حرارتی قراردادن کلوخه‌‌های معدنی یا سولفورهای طبیعی آهن و مس (Pyrites) یا فلزات
84195090 — سایر
84212300 ـ ـ صافی‌های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون‌سوز
84219900 ـ ـ سایر
84229010 ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
84253120 ـ ـ ـ  سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) برای آسانسور، شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم، شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز
84261200 — جرثقیل‌های متحرک دارای چارچوب (FRAME) با چرخ‌های لاستیک‌دار و جرثقیل‌های جابه جاکننده با شاسی خورجینی
84264100 ـ ـ با چرخ‌های لاستیکی
84295229 ـ ـ ـ ـ سایر
84295990 ـ ـ ـ سایر
84314990 — سایر
84342000 ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌های تهیه لبنیات
84383000 ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌های قندسازی
84393000 ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها برای تکمیل کردن کاغذ یا مقوا
84433290 ـ ـ ـ سایر
84440000 ماشین‌های اکسترودینگ (Extruding)، کشش (Drawing)، تکسچرینگ (Texturing) یا برش مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی.
84463000 ـ برای بافتن پارچه به عرض بیشتر از 30 سانتیمتر، از نوع بدون ماکو
84522900 ـ ـ سایر
84552100 ـ ـ ماشین‌های نورد گرم و ماشین‌های نورد گرم و سرد توأم شده
84595900 ـ ـ سایر
84642000 ـ ماشین‌های سنگ‌زنی یا صیقل‌کردن
84743900 ـ ـ سایر
84771000 ـ ماشین‌های قالب‌گیری تزریقی
84772000 ـ اکسترودرها
84793010 ـ ـ ـ پرس برای تولید تخته از خرده چوب، تخته فیبر ساختمانی از چوب یا سایر مواد چوبی
84799090 ـ ـ ـ سایر
84818090 — سایر
84834010 — جعبه دنده به­استثنای جعبه دنده وسایل نقلیه قسمت هفدهم
84839000 ـ چرخ‌های دندانه‌دار، چرخک زنجیر خور و سایر ادوات انتقال نیرو عرضه شده به طور مجزا؛ اجزاء و قطعات
85021390 ـ ـ ـ سایر
85099000 ـ اجزاء و قطعات
85111000 ـ شمع‌های جرقه‌زن
85169000 ـ اجزاء و قطعات
85176290 ـ ـ ـ سایر دستگاه‌ها
85182200 ـ ـ چند بلندگو، تعبیه شده در یک محفظه
85182990 ـ ـ ـ سایر
85258910 ـ ـ ـ دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش
85272900 ـ ـ سایر
85443020 ـ ـ ـ سایر مجموعه سیم‌ها برای وسایل حمل و نقل زمینی
85451900 ـ ـ سایر
87042190 — سایر
87043110 — وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر 3.5 تن
87079030 ـ ـ ـ بدنه برای کامیون، کامیونت و کشنده جاده‌ای
87082950 ـ ـ ـ دریچه سقف خودرو (سانروف- مانروف و …)
87085011 ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
87089221 —- برای سواری و وانت
87089413 ـ ـ ـ جعبه فرمان الکتریکی خودرو سواری و وانت
90189085 — دستگاه درمان بیماری پوست با پرتوهای لیزر
90212910 ـ‌ ـ‌ ـ‌ ایمپلنت­های دندانی و فیکسچر
90318040 ـ ـ ـ سایر حسگرها
90328940 — یونیت کنترل موتور خودرو (ECU)
90328990 ـ ـ ـ سایر
98842700 قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به­استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ، شاسی، وزنه تعادلی، کابین راننده، باتری، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی  با هر درصد ساخت داخل
98842920 ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 35 درصد
98842930 ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای باکت، بازو، تیغه گریدر و بلدوزر و درام غلطک
98842940 ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر با حذف شاسی- باکت- بازو- تیغه گریدر و بلدوزر-درام غلطک
98870121 —- با ساخت داخل کمتر از 20 درصد
98870222 —- با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به‌استثنای لاستیک
98870311 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد
98870314 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد  تا کمتر از  60 درصد  به­استثنای لاستیک
98870424 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به­استثنای لاستیک
98870435 —- با ساخت داخل کمتر از 20%
98871183 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 25 درصد تا کمتر از 35 درصد به­استثنای لاستیک
98871184 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  35 درصد وبیشتر به­استثنای لاستیک
98871240 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 50 درصد به­استثنای لاستیک