راهنمای آموزش ثبت مانیفست / ترخیصیه در سامانه دوراظهاری گمرک

آموزش مانیفست:
در این آموزش قصد داریم با آموزشی جامع و بدون آلایش شما عزیزان را همراهی کنیم
از آنجا که این آموزش به اختصار است خواهشمند است تمام آن را با دقت مطالعه نمایید.
برای نصب برنامه در مرورگر Internet Expelorer آدرس https://epl.irica.ir/manifest/index.html
را وارد نمایید و در صفحه وارد شده روی گزینه نصب کلیک کنید بعد از نصب برنامه را اجرا کنید
نکته: این برنامه در ویندوز هشت به درستی نصب نمی شود
این برنامه حاوی ۵ مرحله است :
۱ – بارگزاری فایل ها
۲ – اطلاعات بارنامه
۳ – اطلاعات کانتینر
۴ -اطلاعات کالا
۵ – تایید و ثبت نهایی

نمای کلی صفحه بارگزاری فایل
نمای کلی صفحه بارگزاری فایل

در این قسمت کاربرد هر فیلد را به اختصار خواهیم دید:
۱ – این قسمت محل ورود کدینگ شرکت حمل ونقل می باشد
۲ – این قسمت محل ورود کدینگ مامور شرکت حمل در ایران میباشد
۳ – این قسمت محل ورود نام وسیله نقلیه )کشتی( می باشد
۴ – این قسمت محل ورود شماره یکتای در نمایندگی شرکت می باشد
۵ – این قسمت محل ورود نام محل تخلیه می باشد
۶ – این قسمت محل ورود تاریخ پهلوگیری در بندر می باشد
۷ – پر کردن این قسمت اجباری نیست )در نسخه بعدی آموزش داده خواهد شد (
۸ – مقدار این فیلد همواره برابر با MFI می باشد
۹ -مقدار این فیلد همواره برابر با ۰ است
۱۰ – مقدار این فیلد همواره برابر با ۰ است
۲- اطلاعات بارنامه
بعد از کلیک بر روی گزینه اطلاعات بارنامه و سپس کلیک بر روی گزینه افزودن بارنامه جدید یک سطر جدید به بارنامه ها اضافه شده و به همراه آن صفحه جدیدی حاوی تعداد زیادی فیلد برای شما باز خواهد شد که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.
در صفحه جدید در بالای صفحه سه گزینه وجود دارد که به صورت پیش فرض گزینه All Fields فعال است.
فعال کردن گزینه Required fields فقط فیلدهایی که پر کردن آن اجباری است را نشان شما خواهد داد.
و گزینه سوم یا همان Empty Required fields فقط فیلدهای اجباری خالی را به شما نشان خواهد داد
نمایی از تمام فیلدها :
manifest2۱ – شماره بارنامه
۲ – شماره box/partnering line برای ترانزیت های خارجی و داخلی
۳ – کد ایجنت box/partnering line برای ترانزیت های خارجی و داخلی
۴ – کد بندر مبدا
۵ – کد بندر بارگیری
۶ – کد بندر تخلیه
۷ – کد بندر مقصد
۸ – تاریخ بارگیری
۹ – شماره مانیفست در ایجنت box/partnering
۱۰ – T برای واردات و I برای ترانشیپ
۱۱ – نوع ترانشیپ : هوایی،زمینی،دریایی
۱۲ – نام صاحب کالا
۱۳ – آدرس صاحب کالا
۱۴ – نوع بار
۱۵ – Y برای بارهای گروپاژ ، N برای سایر بارها
۱۶ – غیراجباری )در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد(
۱۷ – نوع سرویس کانتینر
۱۸ – کد کشور مبدا
manifest۱۹ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
۲۰ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
۲۱ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
۲۲ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
۲۳ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
۲۴ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
۲۵ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)(
۲۶ – نام شرکت حمل
۲۷ – آدرس شرکت حمل
۲۸ – کد کشور شرکت حمل کننده
۲۹ – کدینگ گیرنده برای واردات ، برای سایر رویه ها از D9999 یا T999930 – نام گیرنده اصلی در واردات *
۳۱ – آدرس گیرنده
۳۲ – notify1Code33 – notify1Name34 – notify1Address35 – notify2Code36 – notify2Name37 – notify2Address38 – notify3Code39 – notify3Name
نکته * : فیلد ۳۰ شامل اطلاعات بانکی که ال سی به نامش است نیست و در مورد
صاحب اصلی کالا صحبت می کند
manifest4notify3Address- 41
۴۲ – HS کد کالا
۴۳ – توضیح کالا
۴۵ – نوع بسته ها
۴۶ – کد نوع بسته
۴۷ – شماره کانتینر بری بارهای LCL48 – مقدار این فیلد همواره برابر با ۱ است
۴۹ – تعداد کانتینرهای اجباری برای LCL50 – تعداد Teu ها
۵۱ – وزن خالص
۵۲ – وزن بار
۵۳ – وزن ناخالص
۵۴ – حجم بار به متر مربع
۵۵ – تعداد کل
۵۶ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
۵۷ – تعداد پالت ها
۵۸ – Y برای “ بله ” و N برای “ نه ”۵۹ – نوع قرارداد
۶۰ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
 
۳- اطلاعات کانتینر
بعد از کلیک روی گزینه اطلاعات کانتینر صفحه ای حاوی یک گزینه به نام افزودن کانتینر جدید و یک فیلد برای جستجو باز خواهد شد
اگر در قسمت اطلاعات بارنامه از ستون افزدون کانتینر( Add Container ) استفاده کرده باشید (مانند شکل) در زیر فیلد جستجو برای شما اطلاعات آن کانتینر را نشان خواهد داد
 
 
manifest5
گزینه افزودن کانتینر جدید فعلا کارایی چندانی ندارد و فقط به شما پیام خواهد داد که در قسمت اطلاعات بارنامه باید کانتینر جدید را اضافه نمایید
manifest6
بعد از کلیک بر روی گزینه Add Container صفحه ای حاوی چهار فیلد برای شما باز خواهد شد که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.
۱ – شماره کانتینر
۲ – مقدار این فیلد همواره برابر با ۱ است
۳ – وزن کانتینر
۴ – شماره پلمپ
manifest6
 
۴- اطلاعات کالا
اگر تمامی فیلدهای کانتینر را پر کرده باشید می توانید به این قسمت دسترسی پیدا کنید
در این قسمت نیز یک فیلد به نام افزودن کالای جدید وجود دارد که این فیلد هم فعلا فقط پیامی به شما نشان می دهد مبتنی بر اینکه
برای اضافه نمودن کالا باید به صفحه اطلاعات کانتینر مراجعه و از ستون اضافه نمودن کالا ) Add consignment ( استفاده نمایید.
بعد ازکلیک بر روی Add consignment صفحه ای حاوی تعدادی فیلد باز خواهد شد که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد.
manifest6 manifest8
۱- شماره سریال اظهار
۲ – مارک کالا
۳ – توضیح بار
۴ – نو یا مستعمل
۵ – کد HS کالا
۶ – تعداد بسته ها
۷ – نوع بسته
۸ – کد نوع بسته
۹ – تعداد پالت
۱۰ – وزن
۱۱ – حجم
۱۲ – بار خطرناک هست یا نه
۱۳ تا ۲۱ – غیراجباری (در نسخه های بعدی توضیح داده خواهد شد)
 
 
 
 
۵- تایید و ثبت نهایی
در این مرحله شما بعد از طی کردن تمامی مراحل و اطمینان از درست بودن آن ها می توانید فایل مانیفست
( txt ( را از برنامه بگیرید تا در سامانه اظهار از راه دور وارد کرده و با آن اظهار نمایید.
manifest9