راه اندازی مرحله اول سامانه ورود موقت برای پردازش

14448/31

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
با توجه به راه اندازی مرحله اول سامانه ورود موقت برای پردازش که مربوط به صدور مجوز ورودموقت می باشد خواهشمند است دستور فرمایید منبعد در زمان ورود اطلاعات اظهارنامه، شماره سریال مجوزهای مربوطه، در باکس فهرست کل بار اظهار ورود موقت برای پردازش ثبت گردد. ضمنا اقدام لازم وفق دستورالعمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 معمول و مراتب را به کلیه واحدها وگمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و به حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

علی بعیدی مفردنیا
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات