رفع خطای اولویت 103 در سامانه جامع تجارت

با توجه به تغییر برخی کد تعرفه‌های کالایی (HS) طبق فهرست تعرفه‌های سال 1402، لازم است بازرگانان محترمی که در فرآیندهای مرتبط با ثبت سفارش، ازجمله فرآیندهای بانکی و گمرکی، با خطای «اولویت 103» مواجه می‌شوند طبق گام‌های زیر اقدام نمایند؛

🔵 درصورتی‌که ردیف کالایی ترخیص نشده است، بایستی پرونده مربوطه را ویرایش کرده و با انتخاب گزینه «ویرایش» کالا، کد تعرفه قبلی را تغییر داده و با کد تعرفه سال جدید جایگزین کنند.

🔵 درصورتی‌که بخشی از ردیف کالایی ترخیص شده باشد، بایستی مقادیر ردیف کالایی را پس از فشردن دکمه «ویرایش» با استفاده از گزینه «رساندن به میزان ترخیص» به مقدار ترخیص شده کاهش داده و مابقی مقدار ردیف کالایی که هنوز ترخیص نشده است را در یک ردیف جدید و با تعرفه جدید ثبت کنند.