رفع خطای کالاهای ترخیص شده در سامانه جامع تجارت

شماره 626056
تاریخ 1402/04/26

جناب آقای شیرازیان
مدیرکل محترم دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی
موضوع : رفع خطای کالاهای ترخیص شده در سامانه جامع تجارت
باسلام و احترام
پیرو جلسه مورخ ١۴٠٢/۴/٢۵ با حضور کارشناسان سامانه جامع تجارت در این دفتر و با عنایت به اجرایی شدن سیستمی فرآیند مستهلک نمودن کالاهای ترخیص شده، مقتضی است دستور فرمایید کالاهای ترخیص شده از بررسی ضوابط زیر مستثنی گردند.
1- بررسی شرط اجباری بودن شناسه کالا و خدمات پس از فروش
2- بررسی انتخاب فیلدهای اضافه و تکمیلی برای کالا

نرگس باقری زمردی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات