رفع محدودیت واردات دستگاههای ورزشی کارتینگ به صورت Off Road

بسمه تعالی
251540/236961/702/73/557
21/12/1392
کلیه گمرکات کشور
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 221998/92/221613/113/73/498 مورخ 14/11/92 به پیوست تصویر نامه شماره 49015/210/92 مورخ 3/12/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 252159/60 مورخ 5/10/91 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص رفع محدودیت ورود دستگاههای ورزشی کارتینگ به صورت Off Road مشروط به عدم شماره گذاری جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر ضمن اخذ سود بازرگانی دو برابر و اخذ مجوز استاندارد نسبت به پذیرش مراتب اقدام و بر روی پروانه های صادره عدم امکان شماره گذاری قید گردد. ضمناً دستگاههای ورزشی کارتینگ بر اساس مفاد نامه فوق الاشاره بدون امکان شماره گذاری مشمول رعایت ضوابط فنی واردات خودرو نمی باشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه
557-2557-2رفع محدودیت واردات دستگاههای ورزشی کارتینگ به صورت Off Road