رویه اجرایی رسیدگی به پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی

گمرکات استانهای کرمانشاه ، کردستان، هرمزگان وآذربایجان شرقی
موضوع: رویه اجرایی رسیدگی به پرونده های صادراتی نفتی در کارگروه های استانی
باسلام و احترام
پیرو نامه شماره 127250 مورخ 13‏/7‏/ 95موضوع فاز اول واگذاری اختیارات کارگروه مرکزی به کارگروه استانی جهت رسیدگی به پرونده های صادراتی محموله های فوتس اویل، اسلاک وکس، فورفورال اکستراکت و انواع روان کننده شامل روغن ها (موتور، دنده، پایه و هیدرولیک) و سایر روغنهای صنعتی، به پیوست تصویر نامه شماره 6192‏/95‏/ص مورخ 17‏/12‏/95 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام میدارد: در اجرای فاز دوم واگذاری اختیارات کارگروه مرکزی به کارگروه استانی از تاریخ ابلاغ این نامه در زمان انجام تشریفات صدور محموله های صادراتی بشرح ذیل در گمرکات کرمانشاه،کردستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد و اخذ کد استانداردسازی نسبت به ارسال نمونه به آزمایشگاه های مجاز معرفی شده متعاقباً پاسخ آزمایشگاه به همراه بدل اظهارنامه صادراتی مربوطه به دبیرخانه کارگروه های استانی معرفی شده ارسال و تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری لازم بعمل آید.
1- گمرکات اجرایی کرمانشاه و کردستان نسبت به ارسال پرونده های صادراتی محموله هایی نظیر فوتس اویل، اسلاک وکس، فورفورال اکسترکت، پارافین مایع، انواع روان کننده ها شامل روغن موتور، روغن پایه، روغن هیدرولیک، روغن دنده، قیر امولسیون، قیر محلول mc، آلکیل بنزن خطی LAB، آلکیلات سنگین HABو حلال 402 به دبیرخانه کارگروه استانی کرمانشاه واقع در اداره کل استاندارد کرمانشاه اقدام نمایند.
2- گمرک استان هرمزگان نسبت به ارسال پرونده های صادراتی محموله های (قیر امولسیون و قیرmc) به دبیرخانه کارگروه استان یزد اقدام نمایند.
3- گمرکات استان مرکزی و سیستان و بلوچستان منبعد محموله های هیدروکربن های A80و A92 پتروشیمی شازند را بجای ارسال پرونده به کارگروه استانی اصفهان به کارگروه استان یزد ارسال نمایند.
4- گمرکات تخصصی استان آذربایجان شرقی نسبت به ارسال پرونده های صادراتی محموله های حلال 402، برش c7‏-c9 پتروشیمی تبریز و هیدروکربن های TB92وTB95 پتروشیمی تبریز به دبیرخانه کارگروه استانی آذربایجان شرقی اقدام نمایند.