ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک / لیست شرکت های تولیدی مجاز

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طی نامه شماره ۱۴۰۱/۸۱۸۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
طبق این بخشنامهع تنها 174 شرکت تولیدی پیوستی صرفا از طریق کارت بازرگانی خود مجاز به صادرات محصولات کاشی و سرامیک هستند.

1401/818174
تاریخ 1401/06/09

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 100/4666037 مورخ 1401/04/06 موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویرنامه شماره 60/140544 مورخ 1401/06/07 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزات صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/139958 مورخ 1401/06/07 دفتر صنایع معدنی عینا جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه ( صرفا طبق لیست مذکور فایل پیوست) تا پایان شهریور ماه سال 1401 و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه و لیست شرکت های مجاز صادرات کاشی و سرامیک