شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک نعناع از ترکیه

شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک نعناع (Peppermint) Mentha piperita جهت مصرف خوراکی از کشور ترکیه

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ترکیه که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از بیماری ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Phoma exigua

توجه:
درج اسم علمی بیماری گیاهی فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- انجام ضدعفونی محموله قبل از بسته بندی با هوای گرم با دمای حداقل 85 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 8 ساعت در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
توجه:
الف: ارائه پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور ترکیه به کارشناسان قرنطینه مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است .
ب:در صورتی که محموله به روش Maba therm system بسته بندی شده باشد و این موضوع در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه تایید شده باشد نیاز به انجام ضد عفونی ندارد.
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز و حشرات زنده باشد ودر بسته بندی های مناسب بسته بندی شده باشد .
4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود
6- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای و نیز عدم درج عوامل خسارتزای قید شده در بند یک این شرایط در قسمت AD (توضیحات اضافی) گواهی بهداشت گیاهی مربوطه محموله عودت یا امحاء خواهد شد.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.