شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک گیاه به لیمو loysia triphylla آلمان

شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک گیاه به لیمو loysia triphylla جهت مصرف خوراکی از کشور آلمان

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آلمان.
2- انجام ضدعفونی محموله قبل از بسته بندی با هوای گرم با دمای حداقل 85 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 8 ساعت در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
توجه:
الف: ارائه پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور آلمان به کارشناسان قرنطینه مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است .
ب:در صورتی که محموله به روش Maba therm system بسته بندی شده باشد و این موضوع در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه تایید شده باشد نیاز به انجام ضد عفونی ندارد.
3- محموله بایستی عاری از خاک ، بذور علف های هرز و حشرات زنده باشد ودر بسته بندی های مناسب بسته بندی شده باشد .
4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.