شرایط قرنطینه ای واردات بذر تاج الملوک seed Cohumbine از هلند

واردات و ترخیص این بذر جز فهرست محصولات قرنطینه ای با ریسک متوسط می باشد و نیازمند گواهی بهداشت و رعایت شرایط قرنطینه ای زیر و بازدید کارشناسان در گمرک مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.