شرایط قرنطینه ای واردات بذر فلفل جهت مصارف کاشت از کشور اسپانیا

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر فلفل جهت مصارف کاشت از کشور اسپانیا(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155324
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل


سط