شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل آیبریس از کشور هلند

واردات این بذر از کشور هلند در فهرست کالاهای با ریسک متوسط قرار داشته و واردات و ترخیص آن مستلزم رعایت شرایط قرنطینه ای زیر و بازدید کارشناسان قرنطینه در گمرک مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.