شرایط قرنطینه ای واردات دانه لوبیا از کشور افغانستان و دانه جعفری از کشور هند

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه لوبیا از کشور افغانستان و دانه جعفری از کشور هند(خرداد96)
تاریخ 96/3/21
شماره بخشنامه 96/210/13586
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

واردات دانه لوبیا جهت مصرف خوراکی از کشور افغانستان و دانه جعفری از کشور هند در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم و واردات آن منوط به داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی از کشور مبدا و بازدید کارشناسان در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می باشد.