شرایط قرنطینه ای واردات دانه پوست کنده و خشک شده کینوا

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه پوست کنده و خشک شده “کینوا ” جهت مصارف خوراکی از کشور اکوادور(خرداد96)
تاریخ 96/3/21
شماره بخشنامه 96/210/13446
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل
سایر اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه پوست کنده و خشک شده “کینوا ” جهت مصارف خوراکی از کشور اکوادور

واردات دانه پوست کنده و خشک شده کینوا از کشور اکوادور جهت مصارف خوراکی در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و واردات آن منوط به داشتن اصل گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه می باشد.