شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی و دارویی

60/167870
تاریخ : 1396/07/26
جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ج.ا.ایران
با سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2561 مورخ 1396/0613 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی و دارویی از کلیه کشورها به استحضار می رساند :
واردات محصول مذکور نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت نداشته و صرفا منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات