شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب از کشور اندونزی

 

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب از کشور اندونزی(خرداد96)
تاریخ 96/3/21
شماره بخشنامه 96/210/13812
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/1064 مورخ 1396/03/10 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب جهت مصارف صنعتی- بهداشتی از کشور اندونزی به استحضار می رساند :
واردات محصول مذکور از کشور فوق در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورود ( گمرک ترخیص کننده می باشد.