شرایط قرنطینه ای واردات مغز دانه کاج سیبری جهت مصارف خوراکی از کشور چین

60/157816
1396/07/15
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2565 مورخ 1396/6/13 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات مغز دانه کاج سیبری جهت مصارف خوراکی از کشور چین به استحضار می رساند
واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد
علی علی آبادی فرآهانی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات