شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله تخم پنبه از کشور هند

شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله تخم پنبه از کشور هند
جهت مصارف خوراک دام

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور هند .
2- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز باشد.
3- ضد عفونی با گاز فسفین به مقدار 1تا 2 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد حداقل به مدت 5 روز در کشور مبدا.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.