شرایط و مراحل صادرات محصولات کشاورزی به اندونزی

اطلاعیه
شرایط و مراحل صادرات کالاهای کشاورزی که برای اولین بار به اندونزی صادر می شوند)

مرکز قرنطینه وزارت کشاورزی اندونزی اعلام کرد : سازمان حفاظت از گیاهان کشورهای صادر کننده محصولات کشاورزی به اندونزی ( NPPO-National Plant Protection Organization) ملزم هستند جهت محصولات کشاورزی که برای اولین بار به اندونزی صادر می گردند موارد فنی زیر را به منظور انجام آنالیز آفت گیاهان ( Pest Risk Analysis) ، به قرنطینه اندونزی اعلام نمایند
1- اطلاعات شناسه کالا، شامل نام علمی محصول نام تجاری و طبقه بندی آن
2- اطلاعات و فهرست ارگانیزم های مضر گیاهان شامل اکولوژی، بیولوژی، گیاه میزبان، جمعیت، مناطق شیوع، سیستم کنترل این ارگانیزم ها
3- اطلاعات در مورد مناطق کشت و تولید محصول در کشورهای مبدا
4- اطلاعات آب و هوا و سایر گیاهان قابل رشد در اطراف محل کشت و تولید محصول مربوطه
5 – اطلاعات درباره شیوه های مطلوب کشت گیاه، شامل مدیریت افت های مضر در زمین کشت، سیستم گواهی نامه مواد تکثیر کننده گیاه و کنترل افت.
6- اطلاعات سیستم نظارت و کنترل و همچنین نتیجه آن در طول 5 سال اخیر
7- اطلاعات سیستم و کیفیت مراحل پس از برداشت محصول
8- اطلاعات سیستم حمل و نقل آن محصول از محل بردشت یا تولید تا کارگاههای بسته بندی و نیز تا کشور هدف صادرات
رایزن بازرگانی ایران در اندونزی